Debatt

Läkare efterlyser haverikommission

Utred sjuksköterskornas villkor

Tillsätt en statlig haverikommission för att utreda sjuksköterskornas villkor, uppmanar överläkare Åke Andrén-Sandberg regeringen på DN Debatt. Förutom chefen, finns det i dag hela avdelningar utan en enda fast anställd sjuksköterska. Sjuksköterskor ser inte sitt arbete som ett kall längre, de gör som alla andra vettiga människor och söker sig dit där de får bäst lön och arbetsförhållanden, skriver Åke Andrén Sandberg vid Gastrocentrum på Karolinska universitetssjukhuset, och slår fast att det är hos bemanningsföretagen, inte vid sjukhusen. Men, påpekar han, utan erfarna sjuksköterskor försvinner kunskaper, samordning, patientsäkerhet och möjligheten att utveckla vården, samtidigt som kostnaderna för inhyrd personal skenar. För att en personalpolitik ska kunna formas som leder till kostandseffektiv vård för patienterna, föreslår han därför att regeringen tillsätter en haverikommission som utreder sjuksköterskornas villkor.

  •  Läs debattartikeln i DN

Höj sjuksköterskornas löner

Förbättrade löne- och arbetsvillkor för sjuksköterskor är ämnet även i en signerad ledare av Maria Ehlin Kolk i Aftonbladet i dag. Vårbudgetens satsning på sjukvården är allt för begränsad, skriver hon. Fria läkemedel för barn och 200 miljoner för kvinnohälsa, är inte tillräckligt. Sjuksköterskebristen stänger avdelningar och minskar antalet vårdplatser. ”Det som behövs nu är bättre löner och arbetsvillkor för sjuksköterskor. Gabriel Wikström (S) måste vilja något med sin sjukvårdspolitik”, anser ledarskribenten.

Så kan forskningbolagen lyftas

Sverige behöver göra flera välriktade insatser för de små life sciencebolagen för att vara attraktivt för de stora forskningsbolagen. Det skriver företrädare för en rad mindre företag på Svenska Dagbladets Brännpunkt. Det handlar inte om miljardinvesteringar eller revolutionerande systemskiften, utan om ett enkelt förslag, skriver undertecknarna: ”Använd den kompetens och struktur som finns hos life science-inkubatorerna och ge oss förtroendet att bedöma vilka projekt som kan vara livskraftiga.” Inkubatorföretag innebär ungefär företag som fungerar som plantskolor, ofta med anknytning till universitet och högskolor, som coachar nystartade företag. Studier som debattörerna säger sig ha gjort av bland annat Danmark, Storbritannien och Boston-regionen, visar att förslaget kan bidra till att stora svenska lifesciencebolag vill stanna i Sverige och att utländska vill etablera sig här igen.

  •  Läs debattartikeln i SvD

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera