Debatt

Debattsvep: Locka sjuksköterskor och ompröva ”obs”

Från Göteborgstrakten kommer ett recept på hur sjuksköterskeflykten kan stoppas. I Stockholm vill FP stoppa stopplagarna och V vill stoppa hänvisningarna till BB Sophia. I en fjärde artikel uppmanas Läkemedelsverket att se över nya ”obs” vid off-labelförskrivning.

Fyra punkter för att attrahera sjuksköterskor

I ett debattinlägg i Göteborgsposten listar njurläkaren Jarl Ahlmén och specialistsjuksköterskan Anna Hermansson fyra åtgärder, som de menar har god effekt och kan locka tillbaka svenska sjuksköterskor från Norge.

  • Höj lönerna, stimulera sjuksköterskor att specialistutbilda sig, sluta betala stora summor för att fast anställda ska skjuta upp sina semestrar.
  • Förbättra arbetssituationen och minska arbetsbördan genom att anställa undersköterskor och vårdbiträden.
  • Ta med personalens åsikter vid upphandling av ny utrustning.
  • Utgå från personalens behov, tankar och idéer för kvalitetsstyrning.

Stoppa stopplagarna

Patienter behöver inte stopplagar utan vårdgivare som utvecklar vården – oavsett driftsform. Det skriver Anna Starbrink (FP), landstingsråd i Stockholms läns landsting och ordförande i Folkpartiets välfärdskommission, i en debattartikel i Dagens Samhälle i fredags inför FP:s riksmöte. Att stoppa vinstdrivande vårdcentraler och privat drivna akutsjukhus är dumt, och att förbjuda privata sjukvårdförsäkringar är meningslöst och skadligt, anser Anna Starbrink. Risken för att det på sikt skulle kunna innebära minskad vilja att på sikt betala för den offentliga välfärden med mer privata försäkringar, ser hon inte som något stort problem. Är den skattefinansierade vården tillräckligt bra – oavsett om den är privat eller offentligt driven –  kommer betalningsviljan att finnas.

Stoppa hänvisningar till BB Sophia

Platsgarantin på BB som utlovades av Alliansen för åtta år sedan blev det inget med. Fler kvinnor hänvisas till andra sjukhus än tidigare, skriver två sjukvårdspolitiker från Vänsterpartiet i Stockholm, Pia Vengas-Ortiz och  Gunilla Bhur, i en debattartikel i Dagens Arena. Att bli hänvisad från ett akutsjukhus till ett annat är illa nog men att hänvisas till en klinik som saknar akutsjukhusets resurser är värre, anser de. Kvinnor ska kunna välja mellan likvärdigt säkra förlossningskliniker, anser de, och lyfter fram barnmorkseledda Södra BB på Södersjukhuset som ett kreativt, landstingsdrivet, gott exempel.

Ompröva ”obs” vid off-label

Läkemedelsverkets nya föreskrift om ”obs” på recept vid all off label-förskrivning och inte bara vid överskriden dygnsdos, ställer till problem, skriver företrädare för en rad organisationer som Läkarförbundet, Läkaresällskapet och Nepi, i en debattartikel i Läkartidningen. Saknas ”obs” ska farmaceuten ta kontakt med förskrivaren vilket innebär onödigt merarbete för både dem och förskrivarna, menar författarna, som också befarar att signalvärdet av ”obs” riskerar att urholkas vid flitigt bruk. Läkemedelsverket uppmanas att snarast se över föreskriften och dess konsekvenser.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera