Debatt

”Fyratimmarsregel” på akuten ett bra förslag

Man varnar bland annat för att detta skulle leda till ”kreativ bokföring” och att ”friska läggs in och sjuka blir kvar på akuten”. Någon av de intervjuade betonar ”vi behöver mer resurser – inte fler lagar”.

Jag har stor förståelse för de framförda synpunkterna men vill varna för risken att man ”kastar ut barnet med badvattnet” om enbart negativa synpunkter får dominera debatten.

Efter många år i akutsjukvården – både som hårt arbetande kirurgjour och därefter ansvarig verksamhetschef – är det min uppfattning att akutsjukvården alltför länge befunnit sig på sjukhusets bakgård (i vissa fall bokstavligen…). Många gånger har man fått en känsla av att ”ingen bryr sig”.

Väntetidsgarantin sätter akutsjukvården i fokus

Tack vare den nuvarande debatten och förslaget om ”väntetidsgaranti” på akuten har akutsjukvården äntligen hamnat i fokus.

Bristande arbetsmiljö och alltför knappa resurser blir nu uppenbara för dem som tidigare blundat. Självklart blir inte allt bra bara för att regeringen ”stiftar en lag” eller inför en ”garanti”, men frågan kommer upp på allas agenda vilket vanligtvis också leder till åtgärder – vare sig det handlar om resurser (nya eller omfördelade) eller ändrade arbetssätt.

Akutmottagningen måste bli en angelägenhet för HELA sjukhuset – men för att detta ska bli en verklighet måste tydliga krav ställas på sjukhusen att förbättra och förändra sin verksamhet.
Men leder då inte dessa krav till ”kreativ bokföring” och att vi ”lägger in friska patienter istället för dem som behöver våra få vårdplatser”?

Jag tror inte det – det är istället min erfarenhet att väldigt få medarbetare inom vården är beredda att tumma på det medicinska innehållet för att ”sjukhuset” ska kunna visa upp fina siffror.

Tvärtom tror jag att många inom verksamheten kommer att peka på missförhållanden och kanske en oriktig resursfördelning med hjälp av framtagna tillgänglighetssiffror vilket i sin tur leder till åtgärder som resulterar i bättre tillgänglighet och bättre kvalitet i akutsjukvården.

Risk att kvaliteten hotas?

Finns det då inte en risk att kvaliteten blir eftersatt när väntetidsgarantier eller motsvarande införs? Jo, kanske – men det finns idag också många starka krafter (på alla nivåer i vården) som motverkar en sådan utveckling. Inom flera områden ser vi en positiv ”glidning” från ekonomistyrning till resultat- och kvalitetsstyrning. Jag tänker t.ex. på den ökande betydelsen av ”öppna jämförelser”, nationella riktlinjer och nationella kvalitetsregister. Den nya patientsäkerhetslagen är också ett uttryck för att det ytterst är och ska vara medicinsk kvalitet som räknas.

– Utnyttja tillfället!

Således, motarbeta inte ett införande av ”väntetidsgaranti” (eller motsvarande) inom akutsjukvården. Utnyttja istället tillfället till att förbättra den sedan decennier eftersatta akutsjukvården i vårt land.

Kanske är jag naiv – men det är min tro (och min förhoppning) att alla parter ytterst sett har som mål att alla patienter med akuta sjukdomar och skador, i rimlig tid, ska få den högkvalitativa vård som man har rätt till.

Det är på tiden att akutsjukvården placeras överst på dagordningen! Nu är vi nästan där!

Sven Oredsson, medicinsk
rådgivare, Region Skåne

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera