Debatt

Brist på vårdplatser erkänt som ett oacceptabelt arbetsmiljöproblem

Med hot om vite på en miljon kronor tvingas nu landstinget i Dalarna av Arbetsmiljöverket att göra något åt de arbetsmiljöproblem som orsakats av bristen på vårdplatser på medicinkliniken på Falu lasarett.

I det unika beslutet taget av Arbetsmiljöverkets högsta ledning markerar myndigheten, med generaldirektören Mikael Sjöberg i spetsen, att verket inte tolererar att vårdplatsbrist skapar negativ stress som leder till ohälsa och andra arbetsmiljöproblem för läkarkåren.
I beslutet uppmanas landstinget att ”se till att det stadigvarande finns tillgång till vårdplatser och personella resurser i sådan omfattning att läkarna vid den medicinska kliniken på Falu lasarett uppnår en minskad arbetsbelastning så att man på ett märkbart sätt minimerar den negativa stress de upplever på grund av vårdplatsbristen.”

Senast den 30 november 2009 ska landstinget ha åtgärdat problemen. Arbetsmiljöverket kommer därefter att genomföra en uppföljning för att konstatera att den negativa stressen bland läkarna minskat.
Landstinget i Dalarna har valt att godta beslutet och inte överklaga.

Thomas Isaksson som var den arbetsmiljöinspektör som drev frågan ända upp till sin egen verksledning är också mycket glad att bristen på vårdplatser kan anses vålla oacceptabla arbetsmiljöproblem.
– Den här frågan har jag arbetat med så länge jag arbetat i myndigheten.

Vad innebär beslutet för framtiden?

– Det återstår att se, men Arbetsmiljöverkets högsta ledning har ju gjort en tydlig markering. Verket har också tillsatt en utredning som konsekvens av beslutet där jag och inspektörer från Göteborg, Malmö och vårt Härnösandsdistrikt ingår. Vi ska nu undersöka vad vårdsplatsbrist och överbeläggningar kan få för konsekvenser för olika yrkeskategorier.
Tanken är att Arbetsmiljöverket ska skaffa sig ett enhetligt synsätt inom området så att vi, kanske tillsammans med Socialstyrelsen, kan agera proaktivt med gemensamma tillsyner inom en inte för avlägsen framtid, säger Thomas Isaksson.

Christer Bark

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera