Debatt

Bättre vård när personalen äger vårdcentralen

De vårdcentraler som fungerar bäst är relativt små vårdcentraler med cirka 4000 listade patienter, med en läkare som verksamhetschef. Åtminstone sett till vad läkare och patienter tycker. Det visar en undersökning som läkarförbundet gjort. I rapporten drar läkarförbundet slutsatsen att en ökning av små, personalägda vårdcentraler är nödvändigt för att skapa en välfungerande primärvård för hela befolkningen. 

Många av läkarna inom primärvården anser att de saknar tillräckliga förutsättningar för att ge god och bra service till patienterna. Endast hälften av läkarna anser att de kan erbjuda en fungerande fast läkarkontakt. Hälften av läkarna är heller inte nöjda med förutsättningarna att följa upp läkemedelsordinationer. Det visar Läkarförbundets nya rapport ”Specialistläkarnas förutsättningar att ge god vård och bra service på vårdcentralerna”.

Skillnaderna mellan olika delar av landet är också stora. I Kalmar läns landsting är vårdcentralernas specialistläkare mest nöjda med sina förutsättningar för att ge en bra vård. Nöjda är också läkarna i Stockholms, Norrbottens, Jönköpings och Västmanlands landsting. I Västerbotten däremot, jobbar de minst nöjda läkarna, följt av Örebro och Dalarna.

”Där läkarna är mest nöjda är samma vårdcentraler där patienterna också är mest nöjda med vården. Det visar jämförelser av svar mellan läkarna och patienterna i den Nationella patientenkäten” säger Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande i ett pressmeddelande.

Rapporten pekar också på att det är avgörande med tillräcklig bemanning för att läkarna ska vara nöjda med vården. Vilket pekar på behovet av insatser för att rekrytera blivande och redan specialistkompetenta läkare.

Hela rapporten kan du läsa här.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera