Debatt

Back to basic – hur gör vi vården mer human?

Vad gör vi för att få vården att handla mindre om kostnadsställen och ansvarsfrågor och mer om patientens behov och rätt behandling? Det andra av Sjukhusläkarnas seminarier i Almedalen berör de mjuka värdena –  som inte fungerar optimalt inom sjukvården i dag.

Allt fler läkare vittnar om den problematik som uppstår när vården börjar handla mer om vilken huvudman som bär ansvar för olika delar av patientens vård och mindre om vilken behandling som är rätt.

– Seminariet handlar om det som inte fungerar på bästa sätt idag inom sjukvården. Hur kan vi organisera vården bättre när det kommer till exempelvis kontinuitet och vård av äldre multisjuka? säger Elin Karlsson, Sjukhusläkarnas andre vice ordförande som är moderator för seminariet ”Human vård – back to basic” som hålls i Almedalen på tisdagen.

För inom dagens sjukvård syns goda resultat när det gäller kvalitet på många plan – förutom när det kommer till just kontinuitet, berättar Elin Karlsson.

– Särskilt utsatta är de äldre, multisjuka och där hoppas vi att Eva Nilsson Bågenholts, som är regeringens tidigare äldresamordnare och deltagare i vår panel, har flera idéer om hur problematiken går att överbrygga, säger Elin Karlsson.

Även kontaktvägarna för äldre, multisjuka in i vården kommer att diskuteras under seminariet- och där tror Elin Karlsson att Nasim Bergman Farrokhonia som är verksamhetschef för Södersjukhusets akutmottagning kommer att ha mycket att tillföra.

– Hon har jobbat mycket för att försöka förbättra för den här patientgruppen, säger hon.

Med i panelen finns också två politiker från Socialutskottet; Anna-Lena Sörenson (S) och Cecilia Widegren (M), berättar Elin Karlsson.

– Av dem vill vi gärna få svar på vad politiker kan göra för att förbättra vården när det gäller kontinuitet. Trots att de har olika partitillhörighet hoppas vi att man kan ta ett gemensamt ansvar och tänka långsiktigt kring de här viktiga frågorna, säger Elin Karlsson.

För att få med patient- och anhörigperspektivet i debatten finns Mona Andersson på plats som var aktuell i media för några år sedan när hennes bror, musikern John Ulf Andersson kom in i sjukvården efter ett benbrott och därefter blev kvar och bollades runt, berättar Elin Karlsson.

–  Hon har ett stort engagemang och som patientföreträdare kan hon vara med och belysa de problem som finns i dag och ge oss en bra grund till diskussionen.

Även kirurgen Andreas Fischer från Sjukhusläkarna, är med i panelen för att företräda professionen.

– Han är en mycket engagerad läkare som står upp för patienterna och för att hitta en möjlig väg för dem inom sjukvården. Jag hoppas på att det kommer att komma fram många konkreta förslag när det gäller kontiunitet och samarbete mellan huvudmän. Att få till en mer human vård som utgår från patinetens behov är en av Sjukhusläkarnas stora frågor i dag, säger Elin Karlsson.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera