Debatt

”Att först definiera ett begrepp och därefter räkna på något annat är vilseledande”

Definitionen sjukhusläkare är lika med specialist finns definierad i en not i boken och utgår man från den så räknar jag rätt och de fel.
Att först definiera ett begrepp och sedan räkna utefter något helt annat är vilseledande.
Räknefelet angående ST-läkare, AT-läkare och vikarier, dvs att alla dessa är sjukhusläkare även om de är verksamma i primärvården, kvarstår även den i repliken av Renstig och Fölster.
En felräkning blir inte mer rätt av att upprepas och en seriös diskussion gynnas inte av vilseledande och tendentiös statistik.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera