Debatt

”Återinför patientansvarig läkare för alla”

De nuvarande reglerna som ger varje patient rätt till en fast vårdkontakt är otillräckliga. Återinför begreppet patientansvarig läkare, PAL, för ökad trygghet för patienterna, bättre kontinuitet och jämlikare vård. Det skriver Läkarförbundet tillsammans med ett flertal patientföreträdare i en debattartikel i Svenska Dagbladets Brännpunkt i dag, måndag.

Begreppet fast vårdkontakt, infördes sedan patientansvarig läkare, PAL, togs bort från lagstiftningen 2010. Kontakten ska utses av verksamhetschefen om patienten så önskar eller om det krävs för patientsäkerheten. Det skapar en tröskel, skriver debattörerna. Och bara vid livshotande tillstånd ska kontakten, enligt Socialstyrelsens föreskrifter, vara läkare. Ett annat problem är att fast vårdkontakt är ett okänt begrepp för både patienter och vårdpersonal samt att det är otydligt definierat vad det innebär.

I dag saknas ofta någon med ett övergripande medi­cinskt ansvar för patienter med kroniska sjuk­domar, andra allvarliga eller komplicerade sjukdoms­tillstånd, multisjuka äldre och patienter med nedsatt autonomi, skriver debattörerna och exemplifierar med fallet Åke, den omskrivna patienten som under ett år skickades mellan 66 olika läkare.

Att kunna välja ansvarig läkare ger kontinuitet och säkerhet i vården, skriver artikelförfattarna. Stödet för att återinföra PAL är brett bland läkare, patientföreträdare och pensionärer, enligt en utredning Läkarförbundet nyligen presenterat.

Alla som vill, ska kunna få en fast läkarkontakt, anser skribenterna och förslår också att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att göra en uppföljning av tillämpningen av ”fast vårdkontakt” för att få en grund för eventuellt ytterligare regleringar eller hårdare tillsyn.

Läs debattartikeln i SvD: ”Alla patienter bör ha en ansvarig läkare”

Under Almedalsveckan diskuterades PAL under ett av Läkarförbundets seminarier. Se nyhetsinslag på webb-tv eller ta del av hela debatten.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera