Debatt

Arbetsgivaren i Västerbotten redo att teckna avstegsavtal

– Vi måste vara pragmatiska. Våra analyser visar att vi har ett antal kliniker som inte klarar den nya lagens krav den 1 januari 2007 och skulle tvingas till oacceptabla nedskärningar om inget görs, säger Margit Håkansson, verksamhetsområdeschef för diagnostik och medicinsk service som sitter i landstingsledningen.Den nya arbetstidslagen slår hårt mot verksamheter med få personer som ska klara en dygnet-runt-verksamhet i inlandet.

Problemen är störst i Lycksele, exempelvis på röngten och kvinnokliniken som går runt på väldigt få läkare.

– Kvinnoklinikens fyra läkare klarar precis av att driva verksamheten med mycket speciella schemalösningar. Hittar vi inte en liknande lösning som den vi har i dag riskerar vi att förlora någon av dem, och då blir det riktigt kritiskt för verksamheten. säger Margit Håkansson.

– Att rekrytera fler doktorer är inte möjligt, det har vi försökt att göra i så många år utan att lyckas.

Den nya arbetstidslagen drabbar inte bara småsjukhusen utan även den högspecialiserade vården vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Kärlkirurgiska kliniken och den interventionella neuroradiologin klarar inte heller den nya arbetstidslagens krav utan att något görs.

– Även här är alternativet att rekrytera nya läkare en omöjlighet, eftersom det råder brist på kärlkirurger och neuroradiologer i hela landet och att rekrytera dem till norra landsändan är särskilt svårt. Så här måste vi också hitta lösningar, säger Margit Håkansson, som bedömer att 10 procent av verksamheten i Västerbotten får stora problem på grund av de nya arbetstidslagen.

– Det är de klinikerna vi är beredda att diskutera avstegsaval med facket om. Om vi lyckas vet vi inte, men eftersom alternativet är kraftfulla neddragningar måste vi pröva den vägen helt och hållet i botten, säger hon.
Johan Ljungberg, ordförande i Västerbottens läns läkarförening är glad åt arbetsgivarens omsvängning.

– Äntligen kommer vi någon vart, men det var hög tid. Utan narkos går det ju inte att driva Lycksele sjukhus och de andra klinikerna är också centrala för sina sjukhus.
Men Västerbottens läns läkarförening har hamnat i ett dilemma. Arbetsgivaren vill hittills bara diskutera avstegsavtal för de kliniker som drabbas allra värst.

– Vi har 100 enheter till som kanske inte är hotade i grunden, men som utan avstegsavtal kan få ganska absurda schemaläggningar som försämrar både arbetsmiljön och vårdens kvalitet. Vi skulle vilja teckna ett mer övergripande avstegsavtal så att alla kliniker får drägliga arbetsförhållanden. Bara för att man klarar SKL:s krav betyder det inte att verksamheten blir bra, menar Johan Ljungberg.

Den 11 november ska parterna träffas nästa gång.

Det är ju bråttom att lösa problemen. Har ni satt någon deadline?

Margit Håkansson:

– Nej, det skulle bara försvåra diskussionen. Vi har fått ett förslag från läkarföreningen som vi ska titta på och så arbetar vi på att kunna presentera ett eget förslag som kretsar kring hur vi ska hantera dygnsvilan. Vi kommer att ha regelbundna kontakter och samtalstonen är god så jag är hoppfull att vi ska kunna lösa det här.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-04

En dag på SÖS / Kritik mot SKR:s rapport / SKR:s svar på kritiken / Krönika: "Hur prioriteras resurserna?" / Medicinsk etik: "Det finns ett uppdämt behov av att föra samtal" / Musik som medicin

Prenumerera