Debatt

”Visst har det känts lite oroligt ibland”

I snart tre år har Erna Pettersson varit chefläkare. Hon är docent och specialistläkare i njurmedicin och bedriver forskning i medicinska njursjukdomar.Trots att hon är medicinsk rådgivare till sjukhusdirektören sitter Erna Pettersson inte i sjukhusledningen.
Karolinska Universitetssjukhuset har valt en organisation med endast en chefläkare i ledningen där Hans Vallin som huvudansvarig chefläkare ingått. Hans Vallin efterträds nu av Stefan Engqvist.

Tidigare i år gick chefläkarna Aron Sobin och Bo Ringertz ut offentligt och kritiserade de hårda besparingskraven. De befarade att fortsatta nedskärningar var ett hot mot patientsäkerheten och valde därför att lämna sina uppdrag. Även Erna Pettersson har känt en viss oro över utvecklingen.

– Jo en viss oro har man känt. Vissa verksamheter är väldigt stora och spridda. Kvinnokliniken till exempel har över 800 anställda och är geografiskt spridd till både Huddinge och Solna. Det kräver en tydlig ledning och organisation. Jag beundrar verkligen våra verksamhetschefer, de har kämpat hårt och klarat detta oerhört bra, säger Erna Pettersson.

Det uppdrag som universitetssjukhuset har, enligt den så kallade 3S-utredningen (Stockholms Sjukvårds Struktur), har inneburit förändringar i patientflöden. Vid till exempel akuten i Solna har antalet vårdplatser reducerats med 30 procent, det vill säga 63 vårdplatser. Vid Huddinge har man förlorat 30 av totalt 700 vårdplatser. Andra stora förändringar är flytten av thoraxkliniken till Solna. Samtidigt fick Huddinge ett utökat ansvar för verksamheter som övre abdominell kirurgi samt IVF.

I början av fusionen ökade antalet ansvarsnämndsärenden, men i prognosen för 2005 ser antalet ärenden ut att sjunka. En av de viktigaste uppgifterna just nu, menar hon, är att värna om patientsäkerheten.

– Många av ärendena har handlat om bemötandefrågor. Det är i och för sig inte så konstigt, i en stressig och turbulent miljö har personalen haft det tufft och inte alltid orkat med. Mer förvånansvärt är att det inte skett allvarligare incidenter än tidigare, säger Erna Pettersson.

Det pågår ett omfattande arbete på flera fronter för att trygga den medicinska säkerheten och vårdkvaliteten, menar hon. Ett sjukhusövergripande datorbaserat avvikelsehanteringssystem ska införas. Sjukhuset har numera ett gemensamt elektroniskt patientjournalsystem (”Take Care”) som är en ”enorm säkerhetsvinning”, menar Erna Pettersson.

Systemet ska även omfatta en modul för remiss- och läkemedelshantering.
Sjukhuset arbetar även med tydligare delegationsordningar och framtagande av riktlinjer och lokala instruktioner för att bättre stödja verksamhetscheferna i deras uppdrag.
Nästa år har vi utsett till ”Patientsäkerhetsår”, säger Erna Pettersson.

Det går att göra vårdprocesser mindre krångliga och det finns stora effektivitetsvinster att hämta när två stora universitetssjukhus samordnar sina resurser. Men det finns också en smärtgräns när patientsäkerheten äventyras.

– Vi har ju hårda besparingskrav på oss. Men det gäller att hålla ut, och det är viktigt att någon försvarar patienterna så att vi inte passerar den här gränsen. Ibland kan dock pressade lägen medföra att man hittar nya och effektivare sätt att arbeta på, säger Erna Pettersson.

Under nästa år går hennes förordnande ut. Erna Pettersson vill i dag inte uttala sig om en fortsättning.
– Jag ville ha uppdraget på tre år för att pejla mina egna förmågor. Innan jag bestämmer mig för att eventuellt fortsätta eller ej, vill jag också veta om sjukhuset tycker att jag gör en viktig insats.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera