Debatt

”Vården har mycket att vinna på att det finns farmaceutisk kompetens på sjukhusen”

Det innebär också att det är tjänster som betyder någonting. Sen är det givetvis så att när nya relationer och nya förhållanden introduceras skapar det också spänningar och konflikter. Det är naturligt.Vi är övertygade om att vården och patienterna har mycket att vinna på att det finns farmaceutisk kompetens på plats ute på avdelningar och kliniker.

Det är faktum att läkemedelsrelaterade problem finns och att de behöver hanteras och att farmaceuter är väl skickade att identifiera, problematisera och hitta lösningar på dessa. Farmaceuternas yrkesroll handlar till stor del om just detta och det är den kompetens som Apoteket AB erbjuder. Farmaceuter inom vården är en investering och den bör också ses med de ögonen.

De tjänster som vi nu erbjuder har inte kommit till av en slump utan de är sådana tjänster där vi, tillsammans med sjukvården, bedömt att det behövs stöd och mer resurser och där Apoteket AB kan erbjuda unik kompetens.

Sen måste vi på Apoteket även utvärdera och se hur dessa tjänster ska hanteras ute i den kliniska vardagen.
I de flesta fall har det fallit väl ut men det finns också exempel på motsatsen. Vi måste ta till oss detta och se hur vi kan utveckla tjänsterna ytterligare tillsammans med vården för patienternas bästa.

Jag är övertygad om att farmaceuter, inom en snar framtid, är en naturlig och nödvändig del av den svenska sjukvården och att Apoteket AB kommer stå för mycket av den kompetensen.

/Thony Björk, kommunikationsdirektör Apoteket AB

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera