Debatt

”Universitet och universitetssjukhus måste samstyras”

En framgångsrik modell är enligt honom Johns Hopkins, där både sjukvård och medicinsk fakultet drivs gemensamt i stiftelseform.
– Det är dags för politiker och beslutsfattare att inse att Sverige inte längre är ledande inom medicinsk forskning. Vi har tidigare varit mycket framgångsrika, men tittar vi på citeringslistor och rankingslistor så ligger vi inte längre bland de främsta och tappar gentemot omvärlden som som satsar kraftfullt på medicinsk forskning, inte minst i Asien.
En av de viktigaste orsakerna till tillbakagången är att de finansiella förutsättnngarna är otillräckliga, menar han.

– Sverige ligger idag långt under målet på en procent av bruttonationalprodukten. Dagens elitforskning är konkurrensutsatt, forskarna flyttar dit de får bäst förutsättningar, säger Hans Forssberg.

– Tyvärr kan vi i Sverige inte längre erbjuda tillräckligt bra villkor för de riktiga toppforskarna. Än så länge är det ingen forskningsström från Sverige, men det är i de närmaste omöjligt att rekrytera de bästa utländska forskarna till Karolinska institutet, säger Hans Forssberg.

– Förutsättningen för en framgångsrik klinisk forskningsverksamhet är att skapa akademiska medicinska centra genom samarbete mellan universitet, sjukvård och industri, menar han.

– Tillsammans kan vi skapa den dyra infrastruktur som idag krävs för att bedriva forskning på internationell nivå, och som parterna var för sig har svårt att finansiera.

– I jämförelse med andra toppuniversitet har vi försummat infrastrukturen och ligger tio år efter.
Hans Forssberg menar att staten måste satsa mer och att universitet, sjukvården, läkemedelsindustrin och medicintekniken måste gå ihop långsiktigt för att skapa den strukturen, om Sverige ska ha någon chans i framtiden.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera