Debatt

”Svårigheter att trygga kompetensen är skälet till samordningen av strålbehandlingen med Sahlgrenska”

För den enskilde, som inte längre skall ingå i en ledningsgrupp, kan naturligtvis ett besked med nämnda innebörd vara smärtsamt. Det är ett rimligt krav att beskedet åtföljs av en motivering.

Beslutet att ändra klinikledningens sammansättning fattades av dåvarande verksamhetschefen. Bakgrunden känner jag inte i detalj men det finns ingen som helst anledning att koppla den förändringen till förslaget att ändra strålbehandlingsavdelningens organisatoriska tillhörighet.

Från SÄS sida har vi verkligen velat behålla verksamheten inom den egna organisationen.

Till följd av stora upplevda svårigheter med en tryggad kompetensförsörjning har vi sett en samordning med SU som den ur patientsynpunkt bästa lösningen. Därför arbetade sjukhusledningarna vid SÄS och SU gemensamt fram det aktuella förslaget vilket senare godkändes av Regionfullmäktige.

Sammanslagningen är planerad till kommande årsskifte, den bild som artikeln ger av att redan dagens verksamhet fungerar illa till följd av sammanslagningen är därför svår att förstå.

När sammanslagningen är ett faktum är det sjukhusledningens övertygelse att kompetensfrågorna blir lättare att lösa än i dagens organisation.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera