Debatt

”Schemaläggningen hade inte fungerat i längden”

– Själva modellen genomfördes så att vi ändrade på turerna och det fungerade väldigt väl, men det skrevs på jourlistor på samma sätt som förut. Det fanns ett färdigt förslag som stoppades av facket. Landstinget och klinikledningen vek ner sig.Göran Oldaeus:

– Det som genomfördes i praktiken var att överläkarna och specialisterna arbetade mellan kl 08.00 – 22.00 och så tog underläkarna jouren mellan kl 21.00 – 08.00. Det var bra för kliniken eftersom vi kunde ha väldigt hög kompetens i huset ända fram till kl 21.00.

Men det byggde på att det inte betalades ut några pengar i jourkomp så att vi fick pengar över att nyanställa två underläkare.

Tycker du att klinikchefen Karl-Henrik Lundells schemaläggningsförslag var bra?

– Det var bra, men jag tror ändå inte att det hade fungerat. Vi var för få personer. Schemaläggning kan nog genomföras på stora kliniker där man har dygnet-runt-arbete. Där kan man säkert vinna mycket på det. Hos oss hade det nog inte gått. Det är så mycket regler som ska uppfyllas vid en schemaläggning. Systemet är oerhört känsligt för att alla är på plats.

– Man kan rita system på papper, men att få dem att fungera i praktiken är inte lika lätt. När någon är borta för egen eller barns sjukdom eller annan typ av ledighet ska ju någon annan in med helt andra ersättningsnivåer. Det finns en hel del kostnader i systemet som är svåra att överblicka, menar Göran Oldaeus.

– Vi kunde aldrig balansera vårt bakjoursystem och till slut blev snedbelastningen för stor.

– Med åren är det mycket som ändras. Åldersstrukturer och kompetenser skiftar. Det är nog så att man behöver se över situationen vart femte år så att kompetensen finns på rätt ställe. Kliniken måste ha en allmän kunnighet bland bakjourerna.

– I dag har vi två bakjourssystem – ett för neonatal och intensivvård och ett vanligt. Vi är bara fem personer i neonatalbakjoursystemet och det har varit perioder då vi varit bara tre eller fyra och då fungerar inte schemaläggning. Vi klarar inte av att ge folk ledigt helt enkelt.

Vad grundade sig fackets motstånd på enligt din mening?

– Det var väldigt mycket känslor och så var det ju så att det blev mindre pengar i plånboken när man nyanställde och fler skulle dela på nattkakan.

Vad innebär de nya EU-direktiven för ert sätt att arbeta tror du?

– Eftersom vi måste förkorta arbetspassen kanske det blir nödvändigt att gå över till ett tredelat system, mer som skiftesgång. Några får komma på morgonen, några mitt på dagen och arbeta fram över kvällen och så ett gäng som täcker natten. Barnkliniken i Linköping arbetar redan med ett tredelat joursystem på primärjourssidan vet jag.

Hur tycker du landstingen förbereder sig för de ny arbetstidsreglerna?

– De ligger oerhört lågt. Vad jag förstått hoppas man på undantag för sjukvården och så menar man att det finns tolkningsfrågor som inte är avgjorda.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-04

En dag på SÖS / Kritik mot SKR:s rapport / SKR:s svar på kritiken / Krönika: "Hur prioriteras resurserna?" / Medicinsk etik: "Det finns ett uppdämt behov av att föra samtal" / Musik som medicin

Prenumerera