Debatt

”Nödvändigt att direktstyra mer Alf-medel till klinisk forskning”

– I Umeå har ALF-medlen avsedda för LUS-läkare halverats på cirka tre år genom ”strategiska” satsningar. Till exempel reducerades den rörliga delen av ALF-medlen som fördelas ut till klinikerna med 26 procent när man byggde ett ”labbhus”.

– Detta innebär i praktiken en minskning av antalet kliniska specialisttjänster med mellan 10 -15 tjänster, säger Yngve Gustafson, som merar att det inte bara får katastrofala följder för den kliniska forskningen utan även drabbar undervisningen av läkarkandidater, eftersom antalet kliniskt undervisande läkare reduceras till antalet.

– En minskning med 26 procent är mycket bekymmersam. Umeå har ju exempelvis bara hälften av de ALF-medel som Göteborg har.

Ett annat problem är enligt Yngve Gustafson att fakultetsanslagen till de kliniska institutionerna reducerats under flera år i rad, vilket innebär att enheterna får en allt mindre del av lönerna för lärartjänsterna täckta.

Budgetsystemets konstruktion i Umeå förstärker tyvärr också problemen, menar Yngve Gustafson.

– Reglerna är sådana att den som får mycket anslag från till exempel Vetenskapsrådet dessutom får mer anslag från fakulteten. Eftersom den patientnära kliniska forskningen har svårt att hävda sig i Vetenskapsrådet innebär det att alltmer av fakultetsanslaget går till preklinisk forskning.

– Budgetsystemet som har använts i över tio år har inneburit att många kliniska institutioner drabbats av en ”nedåtgående spiral” som blir nästan omöjlig att vända. I Umeå har dessutom fakulteten fördelat sina egna fonder så att klinisk forskning kraftigt missgynnats. Troligen är situationen likartad i landet i övrigt, säger en bekymrad Yngve Gustafson.

– Den här utvecklingen har bidragit till att allt färre läkare satsar på klinisk forskning, vilket på sikt äventyrar rekryteringen av läkarlärare till läkarutbildningen.
Yngve Gustafson menar att det nu krävs en rejäl satsning på den kliniska forskningen via fakultetsanslag och ökade ALF-medel som predestineras till patientnära klinisk forskning.

– Annars äventyras inte bara den kliniska forskningen utan även implikationen av nya grundforskningsresultat i klinisk verksamhet och på relativt kort sikt hotas även rekryteringen av kliniskt verksamma lektorer och professorer, vilket kan få katastrofala följder för kvaliten på läkarutbildningen, säger Yngve Gustafson.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera