Debatt

”Maktdemonstration av ledningen – Ringborg utsedd till syndabock”

Verksamhetschefen Ulrik Ringborg har gjorts till syndabock för den allvarliga kritik av cancervården som fem sektionschefer vid Radiumhemmet framfört till sjukhusledningen. Det är den rådande uppfattningen bland många anställda inom Divisionen för onkologi och hematologi som Sjukhusläkaren har pratat med.– Jag och många andra känner oss förolämpade och fullständigt förda bakom ljuset av ledningen, säger Anna-Lena Hjelm Skog, sektionschef för huvud-halscancer, lungcancer, hudtumörer vid
Radiumhemmet.

Bakgrunden till konflikten är ett mångårigt missnöje med hur cancervården vid Karolinska har hanterats.

Kritiken hårdnade när en av tre vårdavdelningar vid Radiumhemmet stängdes 2004. När också vårdavtalet med Stockholms sjukhem sades upp, förlorade man ytterligare en möjlighet att beställa onkologisk slutenvård.
Konsekvensen blev att personalen tvingats placera cancerpatienter runt om på sjukhusets olika vårdavdelningar, som exempelvis inom gyn-, kirurgi- och öronklinikerna.

Många ifrågasatte också den korta medelvårdtiden på tre dagar för svårt sjuka och döende cancerpatienter. Bristen på slutenvårdsplatser och oron för patientsäkerheten blev till slut för mycket för de anställda.

– Vi har gång på gång signalerat att allt inte står rätt till, Vi har till sjukhusdirektören och divisionschefen förklarat hur allvarligt vi sett på situationen, men vi har inte känt att man lyssnat eller tagit de medicinska frågorna och läkarnas arbetstyngd på allvar. Högsta prioritet har varit ekonomin, säger Anna-Lena Hjelm Skog.

I ett brev till sjukhusledningen den 15 november skriver fem sektionschefer vid Radiumhemmet och sju professorer vid onkologverksamheten att de helt tappat förtroendet för divisionschefen Svante Baehrendtz. De kräver också hans omedelbara avgång. Cheferna menar att han brustit i sitt ledarskap. De skriver:

”Divisionschefens brist på lyhördhet för sina medarbetare och bristande förståelse för cancersjukvården har lett fram till en ohållbar situation för Stockholms cancerpatienter”.

De skriver också att ekonomistyrningen månadsvis varit på detaljnivå vilket lett fram till att onkologkliniken på två år inte kunnat utnyttja sin personalbudget, trots stora brister. Konsekvensen, menar de, är att kompetenta specialister sökt sig till andra sjukhus.

I ett tidigare brev till sjukhusets styrelse den andra november, framför sektionscheferna tillsammans med ett stort antal medarbetare också ett önskemål om att Svante Baehrendtz inte ska utlysa verksamhetstjänsten, en tjänst Som Ulrik Ringborg innehaft sedan 1992. På grund av rådande svårigheter ville man att Ulrik Ringborg skulle fortsätta ytterligare en period.

På torsdagen den 1 december kallades alla ”brevskrivare”, Ulrik Ringborg och divisionschefen till ett möte med sjukhusledningen. Anna-Lena Hjelm Skog och flera med henne beskriver mötet som konstruktivt.

– Vi lyckades lämna personfrågorna åt sidan och ägna diskussionen åt sakfrågorna, det var ett mycket bra möte och det sades ingenting om någons avgång, säger Anna-Lena Hjelm Skog.

På väg från mötet får en av sektionscheferna ett telefonsamtal från en journalist som undrar över pressreleasen som ska berätta att Ulrik Ringborg sparkats. Förvirring uppstod bland såväl anställda som personalorganisationerna.

– Vi blev alla väldigt överraskade eftersom mötet signalerade en helt annan utgång. Det borde vara rimligt att en verksamhetschef har möjlighet att stå på sin personals sida och försvara patienterna och den medicinska säkerheten utan att bli betraktad som illojal, säger Caroline Lundgren, biträdande överläkare inom gynekologisk onkologi och Läkarföreningens klinikombud vid onkologkliniken.

Spel för galleriet

Mötet den 1 december var ett spel för gallerierna, menar flera som Sjukhusläkaren talat med. Beslutet att sparka Ulrik Ringborg togs nämligen i god tid förre mötet. Trots att beslutet redan var fattat, höll sjukhusledningen uppe en skenfasad. Vid mötet enades man om ett nytt ”konstruktivt” uppföljningsmöte och bad därför Ulrik Ringborg titta i sin kalender för att hitta en tid som passade. Mötet blev sedan satt till den 22 december på Södersjukhuset

– Även om vi visste att Ulrik Ringborg satt osäkert, stärktes vår uppfattning på mötet att han nu skulle få fortsätta. Förvåningen blev total när vi bara en kort stund efter mötet fick beskedet att han plötsligt blivit sparkad, säger Anders Wennerberg, ordförande för Läkarföreningen vid Karolinska.

– För många av oss är det obegripligt att ledningen har plockat bort Ulrik Ringborg. Sjukhusledningen har ju tillgång till de mätningar som gjorts och då blir det ännu mer förvånande att läsa sjukhusdirektörens uttalande i media, säger Mia Bergenmar, disputerad sjuksköterska vid Radiumhemmet.

Professor Ulrik Ringborg har arbetat vid Radiumhemmet sedan 1974 och varit chef sedan 1992. Han är bestört över hur sjukhusledningen agerat. Han menar att han som verksamhetschef har ett ansvar att ställa upp för sina underordnade när de uttrycker oro för hur vården bedrivs. Han vill också understryka att han inte har ställt upp på sektionschefernas krav på divisionschefens avgång.

– Jag ser ingen logik i det som hänt. Först träffas vi på ett möte som på många sätt är konstruktivt och vi skiljs åt i bästa samförstånd klockan 15.00. Två timmar senare får jag via media reda på att jag blivit sparkad. Jag är starkt kritisk mot det sätt denna fråga har hanterats, säger Ulrik Ringborg.

Lågt i tak

Det som hänt, menar han, är ett uttryck för sjukhusledningens bristfälliga analyser och att det råder lågt i tak när det gäller den fria debatten.

– Vi har aldrig haft så lågt i tak som under de två senaste åren. Mötena med divisionschefen har bara blivit tystare och tystare, den intellektuella nivån är lägre än någonsin.

Jonas Bergh, sektionschef för bröstcancer och sarkom, vid Radiumhemmet.

– Jag är otroligt ledsen och förvånad. Ulrik Ringborg är en kardinalfigur inom svensk onkologi och leder ett europeiskt nätverk av ledande cancerinstitutioner och cancersjukhus, säger Jonas Bergh.

Han anser att sjukhusledningen gjort ett flagrant misstag och att beslutet kommer att väcka stor förvåning internationellt.

– Ulrik Ringborg är en enastående välmeriterad forskare med internationellt status. Han hade efter över 30 år på Radiumhemmet några få månader kvar till sin pension. Detta är en djupt omänskligt beslut, säger Jonas Bergh.

Sten Nilsson, sektionschef för urologisk onkologi, endokrinologi och nuklearmedicin vid Radiumhemmet:

– Vi har under lång tid klagat på missförhållanden med bristfälliga resurser. Sjukhusdirektören har också varit hos oss och vi har direkt till henne framfört våra synpunkter. Att ensamt lägga ansvaret på Ulrik Ringborg är djupt olyckligt och ett direkt felaktigt missgrepp.

Såvitt jag vet finns det inga sakliga belägg för att han begått några ekonomiska eller medicinska felaktigheter, säger Sten Nilsson.

Mycket av den problematik som finns, menar han, är strukturell och ansvaret ligger hos sjukhusledningen. Bristen på slutenvårdsplatser och kringligganderesurser, som exempelvis röntgenläkare, har bidragit till en växande kris.

Att Ulrik Ringborg ska ha handlat illojalt gentemot ledningen och skapat en förtroendeklyfta är ett märkligt påstående, menar Sten Nilsson.

– Vi lever i en dåligt fungerande organisation som inte tål att en verksamhetschef säger ifrån när en klinik som strävar efter en god sjukvård inte klarar sin uppgift på grund av bristande resurser.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-04

Ledaren: "Låt patienterna styra resurserna rätt" / Sjukhusläkaren granskar: Skräckväntetider i Sverige / Krönika: "Det går att förbättra tillgängligheten för hälso- och sjukvården!" / Specialistbristen del 3

Prenumerera