Debatt

”Bra att slå ihop sjukhusen – problemet är att fusionen kopplats till ett enormt sparbeting”

Så säger Kerstin Cederlund, överläkare vid röntgenkliniken på KU/Huddinge, samt Sacos ombud vid akutdivisionen:
Ett exempel, menar hon, är den skriande bristen på röntgenläkare. Inom akutdivisionen finns röntgen som en av tio verksamheter. Röntgen är på grund av sin storlek uppdelad i två stora kliniker, en i Solna och en i Huddinge.

Kerstin Cederlund bedömer att det för tillfället saknas mellan 20 och 30 radiologer vilket lett till en pressad arbetsmiljö. De långa väntetiderna för provsvar och till undersökningar är stressande för såväl personalen som för patienterna.

– Vi som jobbar i verksamheten får en orimlig arbetsbelastning, vi blir aldrig färdiga utan tvingas skjuta ett berg med arbetsuppgifter framför oss. Förr kunde vi ge patienterna röntgensvar inom cirka tre dagar, nu kan det ta upp till 15 dagar. Det bromsar verksamheten och skapar onödigt mycket frustration, säger Kerstin Cederlund.

För att lösa den akuta bristen har röntgen fått ett tillskott på 15 miljoner. Svårigheten är dock att locka röntgenläkare till KU, menar Kerstin Cederlund. Skälen är flera. Ett exempel är borttagandet av ”röntgensemestern” som har skapat en infekterad debatt. ”Röntgensemester är i praktiken en löneförmån med tolv extra semesterdagar.

– Våra nya röntgenspecialister blev plötsligt av med sin röntgensemester, medan äldre kollegor har fått behålla den. Det har skapat en oerhörd besvikelse bland nya specialister. Vårt förslag från början var att ta bort röntgensemestern för alla som inte börjat sitt ST-block, men ledningen ville inte ta till sig förslaget. Oron är nu att våra nya specialister ska söka sig någon annanstans säger Kerstin Cederlund.

Många upplever att besluten fattas längre ifrån medarbetarna i den nya organisationen, menar hon. Personalcheferna är inte längre underställda divisionscheferna utan istället den nya HR-avdelningen.
– Det har lett till en olycklig toppstyrning. Verksamhetscheferna kan knappt sätta löner utan att HR-avdelningen är med. Det här innebär att det för cheferna är svårt att rekrytera röntgenläkare med förmånliga löneavtal, säger Kerstin Cederlund

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera