Debatt

”75 procent av vår tid var onödig väntan”

Det är strax efter lunch på avdelning 31, en medicinsk vårdavdelning med inriktning på hjärtsjukdomar. Här finns 22 vårdplatser för patienter som genomgått kranskärls-, klaff- eller pacemakeroperation. Här görs även kardiologiska utredningar och behandlingar.

Bengt Löfdahl är överläkare och en av flera specialistläkare på avdelningen. Totalt finns fyra olika multidisciplinära team där läkare, sjuksköterska och undersköterska ingår. Här arbetar också en specialistläkare som hela tiden finns tillgänglig för beslutsstöd.

– Innan vi prövade det nya arbetssättet förberedde vi oss i cirka ett halvår, det var ett riktigt medarbetarprojekt. Vi gjorde bland annat tidsstudier och kunde se att cirka 75 procent av vår tid var onödig väntan. Det var väntan på utskrivningar, väntan på beslutsstöd och väntan på varandra. Vi kunde också se att det fanns ett ojämnt patientflöde med stora flödestoppar och dalar över dagen, säger Bengt Löfdahl.

En av de största förändringarna var att skrota den klassiska ronden. Tidigare kunde cirka åtta procent av patienterna skrivas ut före lunch, idag är siffran över 50 procent.

– Vi vet att cirka hälften av våra patienter kommer in före lunch, så vi behövde anpassa patientflödet efter behov och efterfrågan.

Skillnaden mot förr är att vi arbetar parallellt och inte sekventiellt. Så snart patienten kommer till vår avdelning samlas vi i teamet och fattar direkt beslut om social- och medicinsk planering, vilka undersökningar som ska tas och vilka remisser vi behöver skicka. Patienten får direkt ett besked om vad som ska göras och får också veta när han eller hon kan åka hem, säger Bengt Löfdahl.

Cirka 90 procent av alla EKG-undersökningar görs på avdelningen
På avdelning 31, som på många andra vårdavdelningar, utgår verksamheten från teamstationen och den så kallade ”Leantavlan”.

Här får alla anställda en snabb uppfattning om vilka aktiviteter som pågår och vad som behöver göras i nästa steg.

Enkla färgkoder visar patientläget

Färgkoderna på tavlan avgör prioritetsgraden. Röd magnet betyder högst prioritet, gul magnet innebär att patienten är utskrivningsklar, grön magnet att patienten väntar på en ny bedömning och blå magnet betyder att patienten är färdigutredd.

Maria Gustafsson är sjuksköterska på avdelning 31. Hon upplever att arbetstempot är lugnare i och med att arbetet numera fördelas över hela dagen.

– Det är en stor skillnad mot förr. Det är inte längre så många toppar och dalar, det tas snabbare beslut och vi arbetar mycket närmare varandra. Det påverkar arbetsmiljön positivt, det blir en helt annan sammanhållning. Personligen uppskattar jag att arbeta i team eftersom vi får en bra inblick i varandras arbete, det ökar respekten för varandra, säger Maria Gustafsson.

Slipper jaga vårdplatser

På en dataskärm bakom henne syns en översiktsbild av vårdplatssituationen. Alla medicinavdelningar på sjukhuset registrerar och uppdaterar kontinuerligt antalet lediga vårdplatser och med hjälp av olika färgmarkeringar kan personalen snabbt få besked om vilka avdelningar som är överbelagda respektive har tomma platser. Här finns också information om antalet enkelrum och vilka patienter som beräknas vara utskrivna inom två timmar.

– Nu slipper vi jaga vårdplatser, det är bara att gå in och kika på översiktsbilden. Förr ringde man från akuten och frågade om platser, det behöver man inte längre göra, nu kan man direkt se var platserna finns. Det är en otroligt stor tidsbesparing, säger Maria Gustafson.

Arbetssättet är numera behovsstyrt och patienten finns i centrum. Bengt Löfdahl är förundrad över hur stora vinsterna har blivit och att man så länge arbetade utifrån en organisationsmodell som mer hörde hemma på 40-talet än i modern svensk sjukvård.

– Egentligen är det lite genant att blicka tillbaka och se hur vi jobbade tidigare. Ingen av oss som arbetar på vår avdelning vill gå tillbaka till det gamla. I alla avseenden har det blivit bättre. Men det är klart att det finns svårigheter, alla älskar inte Lean. Många äldre läkare är vana att arbeta i hierarkier och vill gärna komma med egna lösningar. För dem är det inte helt enkelt att arbeta i team. För att lyckas med detta krävs verkligen att ledningen är med oss, säger Bengt Löfdahl.

Eva Nordin

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera