Debatt

– Nu måste arbetsgivaren tala med människorna i organisationen

Nils Joneborg styrelseledamot i Sjukhusläkarföreningen i Stockholm menar att nu måste arbetsgivaren börja prata med medarbetarna och se till att chefer förstår vad det innebär att vara chefer.
– Vår undersökning bekräftar bara de medarbetarenkäter som ständigt görs. Problemet är inte nytt för arbetsgivaren, problemet är att man inte agerar.

– Vi kommer nu att ta kontakt med landstingspolitikerna som har det yttersta ledaransvaret och de högsta tjänstemännen i landstinget för att få igång en dialog. Jag hoppas att vi tillsammans, utifrån undersökningens resultat, ska kunna komma överens om en framtida gemensam handlingsplan och sätta press på den verksamhet som inte fungerar.

Går det verkligen att jämföra kliniker på stora universitetssjukhus med små kliniker på små sjukhus som Norrtälje sjukhus?

– De stora variationerna i undersökningen visar att det inte handlar om storleken på klinikerna. Det är uppenbart att man på de sämst rankade klinikerna inte efterfrågar människorna i organisationen. Vi har också använt ett europeiskt vedertaget mått, EEI, som är konstruerat för att ta hänsyn till att arbetsplatser är olika stora och har olika förutsättningar.
Nils Joneborg har fått stor positiv respons från medlemmarna.

– Arbetsmiljön och möjligheterna att göra ett vettigt jobb är en central fråga för hela läkarkåren som facket borde syssla mer med. Idag sysslar vi kanske för mycklet med lönefrågor, menar Nils Joneborg, lite självkritiskt.

Klinikrankingen kommer att följas upp med en ny ranking senare i år.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera