Debatt

– Massor av fördelar när alla känner alla

Ralph Woodhouse, anestesiolog och vice ordförande i den lokala läkarföreningen, sade 2002 upp sig från Danderyds sjukhus och bytte arbetsplats till Norrtälje sjukhus. Då hade han arbetat som narkosläkare på Danderyds sjukhus i åtta år och tröttnat på storsjukhusets dåliga arbetsmiljö.

– Jag ville till ett litet sjukhus med korta beslutsvägar. På Danderyd var vi, när jag slutade, drygt 40 läkare som satt på morgonmötet. Här är vi sju överläkare på kliniken. Självklart så har vi färre fall att handlägga, men vi är i motsvarande grad färre som gör jobbet.

Ralph Woodhouse menar att möjligheten att påverka sin arbetssituation gör att jobbet känns väldigt stimulerande.
Men det är inte bara de vardagliga besluten som gynnas av de korta beslutsvägarna och närheten till kollegorna, menar han.

– Det går fortare att införa ny teknik när klinikerna är små. Som narkosläkare är jag inblandad i trombolysbehandling av stroke. När metoden infördes så kom vi igång snabbt här i Norrtälje tack vare de korta beslutsvägarna.

Ralph Woodhouse får medhåll av Johan Waller, specialistläkare i lung- och internmedicin, om att det finns klara smådriftsfördelar.
– Här på det mindre sjukhuset får man generellt sett syssla mer med sjukvård än vad man får på ett stort sjukhus där mängder av tid går åt till att hitta lämpliga vårdplatser till patienterna. Här får jag göra det jag är utbildad för.

Även Johan Waller har varit anställd på ett av Stockholms stora sjukhus, Karolinska sjukhuset, under åren 1999-2002.
– Jag trivdes i och för sig bra, men det var många kollegor som slutade de åren, frustrerade över att de inte kunde påverka sin verksamhet. På Karolinska sjukhuset fanns det alltid chefer mellan dig och upp till de chefer som stod för de egentliga besluten och det fanns hela tiden logistikproblem med patienter som låg utspridda.

Vi har det också trångt här, men vi har bättre överblick. Patienten hamnar aldrig så fel som sker på ett stort sjukhus där det finns så enormt många olika kliniker och subspecialiteter, vilket gör att du ibland hittar patienter på kliniker som i hög grad saknar kompetens för det tillstånd som patienten vårdas för.
Johan Waller är nöjd med administrationen på Norrtälje sjukhus.
– Sekreterarverksamheten fungerar fantastiskt bra och vi har sedan några år även ett mycket fint fungerande journalsystem som heter Take Care.

– Förutom att läkarna känner varandra och kan ta snabba och flexibla beslut så är sjukhuset modernt byggt vilket också ökar flexibiliteten i vården, menar han.

– Sjukhusets hjärtintensiv ligger exempelvis vägg i vägg med IVA, vilket leder till ett nära och stimulerande samarbete med intensivvårdsläkarna.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera