Debatt

– Även cheferna behöver fackets stöd

thomas_zilling1Det rör sig om allt från oanständigt låg ingångslön till arvoden med synnerligen oklara regler för eventuell inväxling i en totallön då uppdraget upphör.

Det senaste i den häraden finns i landstinget Halland där en brasklapp finns inskriven i vissa chefsuppdrag om att då uppdraget upphör tillämpas en landstingsövergripande policy som sänker lönen till 90:e percentilen för läkarlön.

Det innebär att alla pengar som uppnåtts i lönerevision går förlorade och för vissa kommer detta innebära en lönesänkning till under den lön man hade haft om man inte tagit på sig chefsuppdraget. Detta hade kunnat undvikas om blivande chefer liksom alla övriga läkare kontaktade sin lokalförening för information om lön och granskning av anställningsbevis.
Detta väcker givetvis frågan om hur dagens chefer ser ut. Från att ha varit den som verkligen behärskade yrkesrollen med förmåga att se vad som behövdes av kunskap och kompetens för att driva en effektiv sjukvård så har cheferna idag mer blivit en kår pressade mellan två sköldar och valda för att genomdriva toppstyrda beslut.

Ett exempel på detta är chefstillsättning på vissa akademiska kliniker där med åren vetenskaplig meritering blivit en dismerit vid chefstillsättning. Argumentet är att de är valda för sina ledaregenskaper, men sanningen är att de är valda för sin följsamhet. De är valda för lydnad och bundna genom kontrakt och följer man inte dessa så upphör alla privilegier. Och vem vill gå tillbaks till den gamla lönen?

Thomas Zilling

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera