Nyhetsarkiv

Debatt om läkares medverkan vid utvisningar

Det är inte förenligt med läkares yrkesetik att tvångsmedicinera med lugnande medel för att göra en utvisningstransport möjlig. Det skriver Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, i en debattartikel. Detta som ett svar på Christian Munthe, från Svenska läkaresällskapet, kritik av Läkarförbundets avrådan till läkare att delta vid utvisning av asylsökande.

Christian Munthe, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och ledamot i Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, menar dock att en dylik avrådan är fel. I en debattartikel som publicerats av Svenska Dagbladet skriver han bland annat: ”Det finns bara två verksamheter där den medicinska professionsetiken ovillkorligt förbjuder läkare att alls medverka, även om det vore för att ge vård efter behov som där uppstår: dödsstraff och tortyr. Jag kan inte föreställa mig att det är Läkarförbundets mening att asylsystemet, där utvisningar efter nekad asyl utgör en del, är att jämföra med dödsstraff eller tortyr.” Han menar också att ”en utvisning som kan ske efter att en person nekats asyl” inte kan skiljas från asylsystemet som helhet. Därför, menar Christian Munthe, kan detta inte vara ett ”etiskt skäl för att omöjliggöra att de som utvisas ges tillgång till medicinsk vård”.

Elin Karlsson, ordförande i förbundets Etik- och ansvarsråd samt andre vice ordförande i Sjukhusläkarna, har nu svarat på den kritiken. I en debattartikel skriver hon att Christians Munthes resonemang bygger på missuppfattningar och övertolkningar. ”Vad det handlar om är att Läkarförbundet avråder läkare från att delta vid utvisningstransporter av asylsökande. En läkare som är medföljande vid en utvisningstransport kan antas inta en roll som liknar myndighetsutövningen”, skriver hon. Också att det är av största vikt att läkaren vid varje patient-läkarrelation kan agera för patientens bästa och respektera dennes autonomi. ”Att mot patientens vilja tvångsmedicinera med exempelvis lugnande medel för att göra en utvisningstransport möjlig är inte förenligt med läkares yrkesetik”, menar Elin Karlsson.

Bakgrunden till Läkarförbundets avrådan var att World Medical Association, WMA, från sitt håll slog fast att läkare inte ska medverka till tvångsåtgärder vid utvisningar. Detta eftersom det inte anses förenligt med läkares yrkesetik.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera