Nyhetsarkiv

De vill ta pengar från politiken och ge till sjukvården

Partiet Vård för pengarna tror på att en annan styrelseform är möjlig. Efter årets val intar de en mäktig vågmästarroll i bildandet av styret i Sörmland. Om det blir samarbete med höger eller vänster avgörs av vilket parti som går med på att skära ned på politikens utgifter. Socialdemokraterna tycker dock att bilden av den politiska organisationen som kostnadsboven behöver nyanseras.– Vi ska göra Sörmland till ett pilotlän för andra styrelseformer, säger Joans Lindeberg, partiledare för Vård för pengarna.

Partiet startades 2013 och kom in i landstingsfullmäktige året därpå. Efter valet 2018 blir Vård för pengarna det nästa största partiet i Sörmland och med en vågmästarroll att påverka sjukvården i länet. Med 18,6 procent kniper de ytterligare sju mandat i landstingsfullmäktige.

– De flesta sjukvårdspartier startas för att rädda ett sjukhus. Vi har startat med avsikt att ändra hur vården leds och styrs, det är en helt annan infallsvinkel. Vi ska göra Sörmland till ett pilotlän för andra styrelseformer, säger Joans Lindeberg, partiledare för Vård för pengarna.

Vård för pengarna beskrivs av dem själva som ett unikt parti när det kommer till sjukvård och politiskt styre. Och tittat man närmare på deras vallöften så är det inte svårt att undgå de Robin Hood-liknande ambitionerna. Partiet vill se en annan styrmodell och organisationsmodell som tar pengar från toppskiktet och ger till arbetarna på golvet. I stort vill de minska de politiska utgifterna, halvera partistödet, avskaffa politiska sekreterare och minska antal politiska nämnder och landstingsråd. De vill också centralisera administrationen och inte ge några så kallade ekonomiska ”fallskärmar”.

– Det störta problemet är att om den politiska styrningen blir för klåfingrig så kostar det väldigt mycket resurs nedåt i organisationen. De största sparbetingen ser vi på den centrala administrationen, tjänstemannasidan, som inte är nära vårdgolvet. Det är där vi ska se till att det blir fokus på produktionsnivån och inte uppåt.

Vi står för vad vi säger och vi lever som vi lär Joans Lindeberg, partiledare för Vård för pengarna.

Partiets framgång avgjordes på grund av två olika faktorer, enligt Lindeberg. Delas för att invånarna både ser och erfar problemen inom vården. De ser arbetssituationen och arbetsmiljön för sjukvårdspersonal och de känner själva av köerna menar Lindeberg.

– För det andra så har vi under de sensate fyra åren som vi funnits i landstingsfullmäktige visat att vi står för vad vi säger och vi lever som vi lär. Vi har betalat tillbaka partistöd och vi har låtit bli att ha politisk sekreterare.

I den nya styrmodellen sätts patienten och personalen i fokus. Väntetiderna och vårdköerna ska minska, samtidigt som fler vårdplatser ska till i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. Kullbergska sjukhuset ska bevaras och utvecklas. De vill också öka resurserna till primärvården och se en förstärkt rehabilitering och palliativ vård.

Personalorganisationen ska bli mer lyhörd och flexibel. Beroendet av hyrpersonal ska minska genom att skapa attraktiva arbetsplatser för fler undersköterskor, sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor. De vill  även minimera det administrativ arbetet för vårdpersonalen och inför användarvänliga IT-system.

Hur de ska få igenom sina vallöften återstår att se. Nu väntas förhandlingar om vilka partier som bildar majoritet i landstingsfullmäktige. Under den gångan mandatperioden har länet styrts av en koalition mellan S + L + MP + C, med 33 av 71 totala mandat. Efter årets val ligger Moderaterna med sina 14 mandat hack i häl på VåfP som har endast ett mandat mer. Flest mandat fick Socialdemokraterna, 23 stycken, lika många som under den sensate mandatperioden.

Som näst största parti, och som blockpolitiskt oberoende, är den heta frågan nu om de väljer samarbete med vänster eller höger sida. Majoritet kan bildas med Alliansen eller Socialdemokraterna plus ett annat parti.

– Det finns flera möjliga konstellationer så vi får se vilken förhandling som tar oss närmare våra vallöften och den här förändringen som behöver göras.

Vilka detaljer kommer avgöra om ni väljer ett parti till höger eller vänster?

– Det parti eller den konstellation som mest förstår att man behöver fokuset mer resurser på vårdgolvet. Att man behöver skära i toppstyret och centrala administrationen.

…Vi ska inte ha mer administration än vad vi behöver Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande i Sörmland.

Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande i Sörmland meddelar att förhandlingarna är i gång för att ta reda på vilka styrande konstellationer som kan bli möjliga. I nuläget har hon inga invändningar mot ett eventuellt samarbete med Vård för pengarna.

– Vår dörr står öppen för alla partier förutom för Sverigedemokraterna. Men det som är viktigt är att vi får igenom så mycket som möjligt av vår politik. Det är vårt uppdrag. Men det finns ingenting som säger att det inte skulle gå.

Passar Vård för pengarnas politik ihop med er politik?

– Vår politik passar ihop med en mängd andra partier också, kanske inte Sverigedemokraterna. Det är en hel del saker som passar ihop. Men det handlar inte bara om att räkna mandat, det handlar om andra saker också, hur samarbetet ska gå till och så vidare. Givetvis är det ju ett givande och tagande i en förhandlingsprocess men dit har vi inte kommit än.

Vård för pengarna vill dra ned på mycket av resurserna till den politiska organisationen och administrationen, vad tycker ni om det?

– Jag har alltid sagt att vi ska inte ha mer administration än vad vi behöver. Varje person ska vara på rätt plats. Däremot så blir det många gånger lite missvisande för vi har också personer som sorterar under administration men som ser till att vårdpersonal kan utföra ännu mera vård, exempelvis medicinska sekreterare som vi anställt en hel del av. Så man måste nyansera bilden.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera