Nyhet

De tjänar stora pengar – och lämnar problemen till oss     

Patienter med skador efter kosmetiska ingrepp är en växande grupp som i allt större utsträckning tränger undan andra patienter i behov av planerade ingrepp på Karolinska. Det berättar sektionschefen och plastikkirurgen Alberto Falk Delgado som är kritisk till att många privata plastikkliniker håller stängt fredag-söndag och i stället låter sina patienter belasta den offentliga vården.  

Några exakta siffror på hur många patienter med vårdskador efter kosmetisk kirurgi som söker sig till de olika kirurgiska avdelningarna på Karolinska varje år är svåra att få fram. Detta för att de inte registreras med någon egen kod i journalsystemet. Men docent Alberto Falk Delgado, som är sektionschef på plastikkirurgen, ser många remisser av det här slaget passera – och hans uppfattning är glasklar:

– Både jag och  min företrädare  är övertygade om att det här är en stadigt växande grupp patienter. Och de kommer både från skönhetskliniker här hemma i Sverige och från kliniker i exempelvis Turkiet och Iran. Vi ser visserligen bara de remisser som kommer direkt till oss, men de här patienterna finns överallt – både på infektionsmottagningen, allmänkirurgen och inom primärvården och på närakuter. Och de blir allt fler.

Problemet har snart nått den omfattningen att något måste göras, menar Alberto Falk Delgado, som planerar att lyfta frågan på nästa nationella chefsmöte för plastikkirurger.

Jag tvingas till den här typen av prioriteringar hela tiden nu Alberto Falk Delgado

– Jag behöver höra de andras syn på det här och se om vi kan initiera och driva en diskussion kring det framåt. Den situation vi har nu innebär att flera elektiva ingrepp som till exempel kvinnor som behöver en bröstförminskning av medicinska skäl eller som har besvär på grund av en hängande buk, får vänta betydligt längre på sitt ingrepp till förmån för den här patientgruppen. Jag tvingas till den här typen av prioriteringar hela tiden nu. Om jag bara har en kirurg som kan operera den aktuella dagen så måste jag givetvis styra om så att hon eller han prioriterar de mest akuta operationerna först. När inflödet av patienter ökar blir det fler och fler som tar vår kapacitet i anspråk. Då måste vi fråga oss om inte en huvud- halstumörsrekonstruktion är viktigare att lägga resurser på än ett par inflammerade bröst som har orsakats av en privat skönhetsklinik.

Något som framför allt provocerar i sammanhanget är att många privata plastikkirurgiska kliniker i Stockholmsområdet inte har någon operationsresurs tillgänglig fredag – söndag, berättar Alberto Falk Delgado.

– För det kostar ju pengar att ha personal anställd på obekväm arbetstid såklart. Så då skickar de patienter som är i behov av akut hjälp till oss i stället och vi kan ju självklart inte neka någon akutvård. Kontentan blir att de tjänar stora pengar på de här patienterna – och lämnar problemen till oss.

I den mån det går försöker man självklart hänvisa patienterna som har fått komplikationer efter kosmetiska ingrepp tillbaka till sin behandlande enhet, berättar Alberto Falk Delgado.

Självklart måste de få hjälp och självklart tränger de undan den elektiva kirurgin

– Men om de har stängt och vi står med en allmänpåverkad patient med akut bröstimplantatinfektion – ja, då måste ju implantaten ut. Det kan inte vänta till nästa vecka och vi kan självklart inte neka någon akut sjukvård. Detsamma gäller patienter som har gjort så kallade Brazilian buttlift som kan drabbas av allvarliga mjukdelsinfektioner som  kräver upprepade sårrevisioner och operationer. Självklart måste de få hjälp och självklart tränger de undan den elektiva kirurgin hos oss inom den offentliga vården.

Det naturliga hade varit att låta kliniken i fråga stå för notan för den vård som patienterna kräver av den offentliga vården i det här sammanhanget, anser Alberto Falk Delgado.

– Jag tror att många håller med mig om att detta inte är något som våra skattepengar systematiskt ska användas till. För i slutändan är det ju faktiskt det handlar om. Frågan är bara – hur ska vi kravställa detta?

Ett förslag, menar Alberto Falk Delgado, är att man faktiskt ställer kravet på de kliniker som utför kosmetiska ingrepp att de måste kunna erbjuda operation/slutenvårdsresurser veckans alla dagar för att få tillstånd att driva sin verksamhet.  Alternativt att de faktiskt tvingas ansvara för den slutenvårdskostnad som annars drabbar samhället.

– Du kanske inte har resurserna att operera dina patienter själv på jourtid, men då kanske din verksamhet ändå behöver finansiera vården för dina patienter för att det här ska bli hållbart i det långa loppet. Det hade varit ett sätt att internalisera den här kostnaden och så vet jag att man har gjort i avtal med privata kliniker i andra sammanhang.
Alberto Falk Delgado berättar att han har hört av sig personligen till flera av klinikerna i Stockholmsområdet och frågat varför de inte tar hand om sina patienter själva.

– Då kommer ju ofta det här svaret att ”vi har ingen operationsresurs på fredagar”. Jag har all förståelse för att de inte kan bedriva någon dygnet runt-sjukvård på högre vårdnivå, men finnas tillgänglig för sina patienter och behandla infektioner och ge antibiotika kan man ju göra ändå.

Är det några särskilda kliniker som har utmärkt sig när det kommer till att inte ta ansvar för sina patienter, anser du?

– Det värsta exemplet är ju de här klinikerna som erbjuder bröstförstoringar med hjälp av fillers på lunchen. De ger patienterna löfte om att detta är ett ingrepp helt utan komplikationer men vi har haft flera exempel på extremt svårbehandlade tillstånd som har uppstått efter detta. Vi håller just nu på att sammanställa ett vetenskapligt material där vi tittar närmare på konsekvenserna av precis dessa ingrepp. De här kvinnors bröst blir ju deformerade för livet. Men trots våra larm fortsätter de med detta på en klinik ute i Stockholm.

Hur skulle man kunna få till en förändring på det här området?

– Vi tror på ändring av regelverk och eventuellt lagar. Vi välkomnar översynen av ”skönhetslagen” som nyligen initierats och är givetvis gärna delaktiga och behjälpliga i det.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera