Nyhetsarkiv

De riskfyllda flyttarna har mer än fördubblats på tio år

Trots att debattvågorna stundtals gått höga har de riskfyllda transporterna av intensivvårdspatienter mellan olika IVA-avdelningar på grund av resursbrist fördubblats på tio år. Det visar Sjukhusläkarens granskning av Svenska intensivvårdsregistrets statistik.

Artikeln ingår i temat Intensivvård

2010 flyttades svårt sjuka patienter 335 gånger mellan olika intensivvårdsavdelningar på grund av resursbrist – sammanlagt vid 0,84 procent av det årets vårdtillfällen på landets intensivvårdsavdelningar. I fjol hade andelen ökat till 2,07 procent – det vill säga vid 872 vårdtillfällen.

Men på många håll har situationen varit betydligt mer pressad än så. På Sahlgrenska universitetssjukhusets centrala intensivvårdsavdelning, som ingår i landets största intensivvårdsenhet, har andelen transporter mellan olika IVA-avdelningar på grund av resursbrist nästan femdubblats på tio år – från 1,07 till 5,08 procent. Och under augusti månad skedde en transport vid nästan tio procent av vårdtillfällena.

– Det var ”all time high” här i förra veckan. Åtta patienter skickades in eller ut på en dag! Detta skapar en väldigt svår situation, för det handlar ju om kritiskt sjuka människor, säger Kai Knudsen, överläkare på Sahlgrenska till Sjukhusläkaren.

Även på Karolinska universitetssjukhuset har trycket hårdnat. I fjol tvingades man flytta  en intensivvårdspatient vid 8,87 procent av vårdtillfällena på grund av resursbrist. Motsvarande siffra för 2010 var 4,24.

Den största andelen av transporter på grund av resursbrist gör just från universitetssjukhusen, men även på landets länssjukhus har läget blivit allt mer pressat de senaste tio åren. Av de 872 patienter som flyttades förra året var 628 från just universitetssjukhus – vilket motsvarar ett medelvärde på dryga 3,7 procent för gruppen. För länssjukhus och länsdelssjukhus gäller siffrorna 1,22 respektive 0,59 procent.

Sjukhusläkaren har pratat med intensivvårdsläkare runt om i landet som på många håll vittnar om för få vårdplatser som leder till en pressad arbetsmiljö och svåra prioriteringar bland svårt sjuka patienter.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera