Nyhetsarkiv

De märkliga turerna när Kjell Ivarsson skulle lämna styrelsen i CLS

Hur gick det till när Kjell Ivarsson sade att han ville lämna styrelsen och senare även allt engagemang i medicinteknikföretaget CLS, där han var påtänkt som efterträdare till grundaren Karl Göran Tranberg? Kjell Ivarsson har en version och CLS VD Lars Erik Eriksson en annan. Och bådas versioner är mer än märkliga.

Sjukhusläkaren har varit i kontakt med Kjell Ivarsson för att höra hans version av vad som hände i Helsingborg och turerna kring avgången ur CLS styrelse.

Det är många frågor vi velat ha svar på.

Exempelvis varför angav han inte i sin ansökan till etikprövningsnämnden att han satt eller hade suttit i CLS styrelse? Så sent som i maj 2012 presenterades han som företagets COO (chief operating officer) vid en ny emission av B-aktier i företaget. Och vad är hans svar på kritiken att han försökt föra in pilotstudien om laservärmebehandling ”bakvägen” på Helsingborgs lasarett och att studien var 80-talsmässigt ålderdomligt planerad och inte hade kunna ge de svar som påstods i ansökan.

”Har inget med CLS att göra”

Men det enda svar vi får är att han inte har någonting med CLS att göra längre, inte ens som medicinsk konsult.

I övrigt vill han inte ge några kommentarer och hänvisar oss att begära ut den utredning som Gösta Rehnstam gjort, där han lämnat alla uppgifter.

Motstridiga svar

Men vi hade velat ställa frågor även kring de uppgifer han lämnat där, eftersom Kjell Ivarsson kommit med motstridiga svar om när han lämnade styrelsen.

Vi har också velat ställa frågor till honom om det märkliga scenario som målats upp om hur det gick till när han lämnade medicinteknikföregat CLS.

Men Kjell Ivarsson vill inte ge några svar, så vi får hålla oss till de uppgifter som finns i den utredning som Gösta Rehnstam gjort om Kjell Ivarssons bisysslor.

Detta har Kjell Ivarsson berättat för Gösta Rehnstam:

Han och Lisbeth Cederwald enas under våren 2012, då han får beskedet att han ska utses till biträdande sjukhuschef, om att han måste lämna styrelsen för CLS.

Deltar inte i styrelsearbetet

Kjell Ivarsson säger att han meddelar CLS VD Lars Erik Eriksson att han vill utträda ur styrelsen den 1 maj 2012 och därefter inte deltar i styrelsens arbete. Han kontrollerar inte att han avregistreras utan tar för givet att det görs med automatik. Först när det blir rabalder om att han står kvar som styrelseledamot i CLS i februari 2013 upptäcker han att han inte avregistrerats.

Men hur troligt är det att det har gått till på det sättet?

Omvald på grund av glömsk VD?

Den 7 juni 2012, bara en dryg månad efter att Kjell Ivarsson meddelat CLS VD Lars Erik Eriksson att han vill lämna styrelsen, håller CLS årsstämma. På årsstämman omväljs Kjell Ivarsson som styrelseledamot.

CLS VD Lars Erik Eriksson ska alltså på årsstämman inte minnas att han fått beskedet av Kjell Ivarsson att han inte vill vara med i styrelsen.

Lars Erik Eriksson är revisor, har ett förflutet som chef inom banksfären, är en av huvudägarna i CLS via sitt bolag Elano AB, ett holdingbolag som bedrivit handel med vin, sten och marmor, fastigheter och nu satsar på medicinsk teknik. Lars Erik Eriksson har haft och har flera bolag. Elano AB som äger aktierna i CLS ägs i sin tur, i Lars Erik Erikssons företagskonstruktioner, av det schewiziska moderbolaget Efast AG. Lars Erik Eriksson är expert när det gäller bolagskonstruktioner och aktiebolagslagslagar.

Har glömt allt?

Han skulle alltså sitta på stämman och helt ha glömt bort att Kjell Ivarsson bara en månad tidigare meddelat honom att han vill gå ur styrelsen.

Troligt eller mest otroligt? En annan fråga är hur Kjell Ivarsson kunde undgå att uppmärksamma att han inte var avförd från styrelsen?

Efter den 7 juni publiceras den nya styrelsen i media på nätet och under året bloggas det friskt om företaget CLS och där refereras då och då till Kjell Ivarsson som nyckelperson och styrelsemedlem.

I november 2012 kommer CLS delårsrapport ut. I rapporten står Kjell Ivarsson fortfarande med som ledamot i styrelsen.

Blev omvald

När Sjukhusläkaren frågar CLS VD Lars Erik Eriksson om Kjell Ivarsson fick kallelser till styrelsemötena under 2012 eftersom han glömt bort att avregistrera honom svarar Lars Erik Eriksson:

– Det har han säkert fått utifrån den aspekten att han har blivit omvald.

Så hur ovetande har Kjell Ivarsson kunnat vara om att han inte avregistrerats?

Märkliga svar även från VD:n i CLS

Men även de ansvariga inom CLS är ovilliga att svara på frågor och även CLS VD Lars Erik Eriksson lämnar märkliga svar.

När Sjukhusläkaren ringer CLS styrelseordförande Magnus Bolmsjö för att bringa klarhet i när Kjell Ivarsson meddelade att han ville lämna styrelsen svarar han att det får jag prata med Lars Erik Eriksson om, det är han som sitter på den uppgiften.

Då jag omformulerar frågan och undrar när Magnus Bolmsjö fick kännedom om att Kjell Ivarsson inte ville vara med i styrelsen lägger han på luren.

När jag ringer igen möts jag av hans telefonsvarare som meddelar att han inte är anträffbar.

Jag talar in ett meddelande där jag ber honom ringa upp mig.

Magnus Bolmsjö hör aldrig av sig.

Några timmar senare ringer CLS VD, Lars Erik Eriksson.

Hans version är att han inte minns exakt när Kjell Ivarsson meddelar honom att han inte vill vara med i styrelsen, men att det är efter årsstämman i juni 2012, annars hade ju inte Kjell Ivarsson blivit omvald.

Men Lars Erik Eriksson minns inte hur det går till då han får beskedet och inte heller vilka skäl Kjell Ivarsson, bolagets stora nyckelperson, ger då han meddelar att han vill lämna CLS styrelse.

”Ingen formell begäran”

– Det får du fråga honom om. Jag vet inte. Han ansåg väl att han inte skulle vara med i vår styrelse.

På frågan varför han inte avregistrerade Kjell Ivarsson hos Bolagsverket när Kjell Ivarsson bad att få lämna styrelsen svarar Lars Erik Eriksson att Kjell Ivarsson inte kom in med någon formell begäran.

Sedan tillägger han att han förstår överhuvudtaget inte den här affären och vad som är problemet. Kjell Ivarsson deltar inte i CLS längre, överhuvudtaget, inte ens som medicinsk rådgivare. Punkt slut.

Ingen undrade varför Ivarsson inte kom till mötena

När Sjukhusläkaren frågar hur de övriga i styrelsen reagerade när Kjell Ivarsson inte dök upp på styrelsemötena så svarar Lars Erik Eriksson att den frågan diskuterade vi överhuvudtaget inte.

Så ni diskuterade aldrig varför inte Kjell Ivarsson kom?
– Nej.

Att en nyckelperson inte vill vara med i styrelsen och inte kommer till mötena ska alltså inte ha diskuterats i CLS styrelse. Ett svårsmält svar med tanke på den information företaget lämnat om styrelseledamöternas unika betydelse på de företagspresentationer som hållits och med tanke på vad CLS skriver i sitt memorandum inför ny emissionen av B-aktier i maj 2012.

Under rubriken ”Nyckelpersoner och medarbetare” går att läsa:

”CLS nyckelpersoner har stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan komma att medföra negativa konsekvenser för CLS verksamhet.”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera