Nyhetsarkiv

De flesta landsting struntar i vårdval till specialister

Visserligen kunde socialminister Göran Hägglund (kd) berätta att hundratals nya vårdcentraler tillkommit efter obligatoriet att införa vårdval inom primärvården, men om det är positivt eller negativt är svårt att säga, menade socialdemokraternas tales­person i sjukvårdsfrågor Lena Hallengren.

– Vårdvalsreformen har satt för mycket fokus på form istället för på innehåll, sa hon.

Men något egentligt alternativ till vårdvalet presenterade inte Lena Hallengren. Hon sa också att socialdemokraterna, om de kommer till makten, inte har några planer på att skrota de nya företag som nu bildas i kölvattnet av vårdvalet.
Som Sjukhusläkaren tidigare berättat så ser genomslaget för det obligatoriska vårdvalet inom primärvården väldigt olika ut i landet.

Av de 200 nya enheter som tillkommit genom vårdvalet är 80 procent koncentrerade till fem landsting, Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Halland och Jönköping. Flera studier visar på bättre tillgänglighet och ökad produktivitet. Däremot saknas statistik som visar hur kvaliteten på vården och fördelningseffekterna ser ut.

Parallellt med utvecklingen av fritt vårdval inom primärvården pågår en process för att utöka vårdvalet till att också omfatta specialistläkare. Det sker framför allt Stockholm, men är också på gång i Halland. Även om man ännu inte bestämt hur det ska ske.

Men till skillnad från det fria vårdvalet inom primärvården, som är obligatoriskt enligt lag, så är det frivilligt för landstingen att införa vårdval när det gäller specialistvård, vilket lett till stora skillnader i landet.

Den rapport som Vårdföretagarna tagit fram om vårdvalets utveckling visar att i flertalet landsting vill den politiska majoriteten helt enkelt inte ha vårdval för specialister. Det här menar man från Vårdföretagarna ökar riskerna för att klyftorna ökar i vården.

Strunta i prestigen

Anders Anell, Institutet för Ekonomisk Forskning, vid Lunds Universitet varnar politikerna för att lägga för mycket prestige i vårdvalsmodellen.

– Det utökade vårdvalet i specialistvården kan fungera, men det kan också innebära två steg tillbaka för patienterna, sade han.

Han pekade på att kostnadskontroll, kostnads­effektivitet, kvalitet och fördelningseffekter kan hamna i bakvattnet. Han menade att det är viktigt att man inte ser den modell man testar nu som den slutliga lösningen utan är beredd att ompröva modellen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera