Nyhetsarkiv

De fick Årets Visslare och Friska Sjukvårdspriset

Första utnämningen till Årets Visslare gick till Dagens Samhälles chefredaktör Mats Edman, som fick priset med motiveringen: ”Dagens Samhälle har under Mats Edmans ledning utvecklats till en tidning som axlat rollen av oberoende granskare av kommuner och landsting till gagn för medborgare och anställda.”

Priset delades ut av Evita Zoucas i Sjukhusläkarnas styrelse, som introducerade priset med orden:

– I en tid när allt färre tidningar har resurser att bedriva granskande journalistik så har Mats Edman och hans redaktion gått mot strömmen. Dagens Samhälle ägs av organisationen Sveriges Kommuner och Landsting. Trots starka ägarband har Mats Edman förvandlat tidningen till en av svensk medias främsta kritiska granskare av landstingsmakten. Ibland får även vi läkare oss en släng, det är bra, vi behöver också granskas.

Mats Edman utnyttjade tillfället till att hoppas att kongressdeltagarna skulle bli framtida läsare av tidningen:
– Vi skriver inte om medicinska nyheter, däremot om de externa faktorer som påverkar er i yrkeslivet: teknik och ekonomi och om makthavare i landstingen, i det privata vårdutbudet och i den ideella sektorn. Det händer så mycket där som påverkar er.

Hans tal berörde flera framtidsfrågor som enligt honom kommer att ha stor påverkan på framtidens läkare.

– Jag vet att det hänt mycket inom IT som påverkat sjukvården de senaste åren, men ”you ain’t seen nothing yet”. Vad händer när Google börjar satsa inom hälsa och sjukvård? Man har upptäckt att Google var bäst i världen på att spåra pandemier och epidemier, genom att följa trender, exempelvis när folk googlar på influensa. Det är kanske världens bästa early warning-system.

Rättvist fördelad vård

Mats Edman talade också om medborgar- och patientperspektivet:

– En stor utmaning framöver är hur vi ska få en bra, jämlik och rättvist fördelad vård till samhällsekonomiskt försvarbara kostnader.

Patientsäkerhetsår borde det vara varje år, underströk Mats Edman.

– 3000 dör varje år av undvikbara vårdskador och lika många på grund av felaktiga läkemedelsbehandlingar. Det är som om ett inrikesplan skulle störta varje vecka. Det finns mycket ni som arbetar i sjukvården kan lära av flygindustrin.

De vågade säga ifrån i vardagen

Sjukhusläkarna ville i år även uppmärksamma läkare som vågar säga ifrån i vardagen när patientsäkerheten och sjukvårdspersonalens arbetsmiljö försämras till följd av bristen på vårdplatser.

Därför delades Årets Visslare även ut till Stefan Branth, Akademiska sjukhuset/Enköpings lasarett, Nils-Peter Gilgen, Mälarsjukhuset och Kjell Larsson, Norra Älvsborgs sjukhus, som alla gått ut i medierna när konsekvenserna av vårdplatsbristen varit som störst. Motiveringen till priset var: ”För att genom egna vittnesmål från vårdens vardag ha riktat uppmärksamhet på att överbeläggningar på sjukhus innebär patientsäkerhetsrisker och påfrestningar på personalen.”

– Tack och lov visar många läkare ett sådant mod och på många arbetsplatser kan kritiken också framföras utan risk för repressalier. De tre pristagarna representerar många flera som står upp i vardagen för patienternas säkerhet, ingen nämnd och ingen glömd, sa Anna Sjöström i Sjukhusläkarnas styrelse vid prisutdelningen.

Stefan Branth arbetade på akutmottagningen och var facklig representant för Läkarförbundet på Akademiska sjukhuset när han fattade beslutet att gå ut i medierna och berätta om situationen i hopp om att få igång en diskussion som kunde leda till förbättringar.

Locket på

Istället för diskussion lades locket på och Stefan Branth hotades med arbetsrättsliga åtgärder. Men i sitt tacktal ville han istället betona att var och en har både rätt och skyldighet att säga ifrån när patienternas säkerhet hotas.

– Tyvärr ser våra landstingsledningar till att det finns saker som gör att vi måste säga ifrån. Och det är inget vi ska dra oss för, det är inte så farligt.
Jag har fått mycket stöd av kollegor och av Läkarförbundet och Sjukhusläkarna i det här.

Bristen på vårdplatser är ett minst lika stort problem i dag som när Stefan Branth gick ut i medierna om situationen på Akademiska sjukhuset.

– Jag såg i DN att det är ett 80-tal överbeläggningar på Skånes universitetssjukhus och att Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket är inkopplade. Vi vet att sådana situationer ökar risken för dödsfall och skador, och alla vi som arbetar drabbas också. Det var skönt att se att Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm sa ifrån: Överbeläggningar är inget som drabbar sjukhus, det är i allra högsta grad något man kan planera för att inte ha.

Räddar många fler liv

Stefan Branth är före detta elitorienterare, med bland annat ett SM-guld i stafett i bagaget. Under prisceremonien berättade han om en episod då han
räddade en medtävlare från att dö som fallit och låg hjälplös och nedkyld i skogen.

– Jag räddade ett liv och fick ett Fair Play-pris, men att säga ifrån och få priset som Årets Visslare och en sådan här fin statyett räddar betydligt flera liv. Så det här priset hoppas jag kan få fler att stanna upp, tänka efter och säga ifrån”.

Med vid prisutdelningen var även Elin Ericsson, som tog emot Nils-Peter Gilgens pris.

Friska Sjukvårdspriset till Barbro Westerholm

Friska sjukvårdspriset 2012, gick till läkaren och riksdagsledamoten Barbro Westerholm, med motiveringen: ”För ett långt och oförtröttligt arbete för mänskliga rättigheter inom och utanför sjukvården.”

Priset delades ut av Bengt von Zur-Mühlen i Sjukhusläkarnas styrelse, som sammanfattade Barbro Westerholms långa engagemang, många prestigefyllda uppdrag och
tidigare utmärkelser.

Särskilt nämnde han att Barbro Westerholm under sin tid som generaldirektör för Socialstyrelsen bidrog till att Sverige som första land i världen förpassade diagnoskod 302 om ”avvikande sexuell läggning” till papperskorgen och hennes arbete för äldres rättigheter, under devisen ”Hela livet ska
levas, även sista sträckan.

Friska sjukvårdspriset togs emot av Stephan Palmstierna, en läkarkollega aktiv i Sveriges äldre läkare (SÄL), där Barbro Westerholm var ordförande fram till förra året. Han läste upp en hälsning från Barbro Westerholm som beklagade att hon inte kunde närvara, eftersom hon var på resa i Sydamerika med Socialutskottet. Här följer ett utdrag:

”Bidra till förändring utan att vara kliniker”

”Jag upplever att utmärkelsen är ett bevis för att man som läkare kan bidra till förbättring av hälso- och sjukvården utan att vara kliniker. Jag ville bli kliniker men eftersom jag födde fyra barn i en tid när man fick ordna barnomsorgen själv – dagis var inte att tänka på för akademiker – så beslöt jag att skjuta upp kliniken med sina jourer tills barnen inte längre behövde dagis och fritis. Och när den dagen kom utgjorde kliniken inte ett alternativ, då var jag chef för Socialstyrelsen.

Dessförinnan hade jag verkat inom forskning och administration. Fortsättningen blev politik och ideellt arbete. Det jag lärde i Socialstyrelsen, Apoteket AB, politiken och i ideella organisationer som Sveriges Pensionärsförbund är hur viktigt det är att läkare finns i ledningen av olika beslutsorgan inom hälso- och sjukvården inklusive politiken. Den utbildning vi fått, den kontakt vi haft med patienter och med
andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården utgör en kunskaps- och erfarenhetsbas som är ovärderlig i beslutsfattandet.

Vi borde t.ex. vara fler läkare i riksdagen och finnas representerade i partier på båda sidor blockgränsen. Idag är vi tre läkare i riksdagen, en moderat, en centerpartist och jag själv, folkpartist. I höst utökas skaran med en socialdemokrat. Visst har vi olika politiska ideologier, men vi förenas i att vi är läkare med livsuppgiften att bidra till att människor som söker hälso- och sjukvården får sina behov tillgodosedda på bästa möjliga sätt.”

Och en sak är säker: Barbro Westerholm kommer att dra sitt strå till stacken. Hennes motto är: Ge inte upp det du tror på, motståndaren är oftare tröttare än du tror.”

Framtidens Specialistläkare hölls på Malmö Arena den 5-7 september och hade i år ungefär 1200 deltagare.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera