Nyhetsarkiv

”De bud som arbetsgivaren har levererat är långt ifrån våra”

Avtalsrörelsen är inne i en intensiv fas. Läkarförbundet vänder sig emot arbetsgivarsidans yrkande om ett sifferlöst avtal och betonar samtidigt vikten av retroaktiv lönehöjning. Torbjörn Karlsson, ledamot i Läkarförbundets förhandlingsdelegation, understryker att läkarna förtjänar ett rimligt ”tack” för insatserna i pandemin.

Årets avtalsrörelse liknar inte sina föregångare. I och med coronakrisen flyttade ju parterna i våras fram förhandlingarna, som sedan togs upp igen efter sommaren. Det befintliga avtalet förlängdes från och med den 1 april till den 31 oktober för att man inte skulle hamna i ett avtalslöst tillstånd.

För närvarande är förhandlingarna mellan Läkarförbundet och Sveriges kommuner och regioner inne i en intensiv fast. Det återstår dock många frågor att lösa innan ett nytt avtal kan vara på plats.

Läkarförbundet har inte minst yrkat på ett centralt angivet lägsta utrymme på 3 procent, att arbetstid gäller mellan 07.00 och 17.00 och att ersättning därefter ska ges gånger 1,5, samt att reglerna om beredskap ska ses över. Förbundet understryker att reglerna, som formulerades under personsökarnas tid, inte är gynnsamma i fråga om kompensation för läkarna. Andra frågor som diskuteras är bastjänstgöringen, samt gravida och äldre läkares rätt att bli befriade från nattarbete.

– Olika konkreta förslag har utväxlats mellan parterna – men de bud som arbetsgivaren har levererat är långt ifrån våra yrkanden, även om vi kunnat notera att vissa saker har visat att man förstår vad vi har yrkat. En viss förståelse verkar finnas för att vi inte kan ha kvar de olika formerna för beredskap som vi har idag, säger Torbjörn Karlsson, som vid sidan av ledamot i Läkarförbundets förhandlingsdelegation även är styrelseledamot i Sjukhusläkarna.

Enligt honom gäller frågetecknen i förhandlingarna kanske främst lönefrågan. Läkarförbundet ger inte mycket för arbetsgivarnas yrkande om ett sifferlöst avtal.

– Vi behöver ha en konkret nivå på vår lön, och efter tidigare erfarenheter med sifferlösa avtal är det svårt att teckna avtal utan en siffra som grund. Stora grupper medlemmar har svårt att acceptera ett sifferlöst avtal – på grund av att den egna arbetsgivaren har misskött lönerevisionen när vi tidigare haft denna avtalskonstruktion, säger Torbjörn Karlsson.

– En annan viktig fråga är ju den om arbetstidens förläggning, och kompensation för arbete utanför denna tid. Idag har vi läkare som i stor utsträckning har arbetat hårt under pandemikrisen, och de förväntar sig att få ett rimligt ”tack” för sin insats i form av konkret ersättning. Således är det viktigt att avtalet också inrymmer någon hantering av retroaktiviteten som följer av det förlängda avtalet från april i år.

Torbjörn Karlsson framhåller att medlemmarna förväntar sig mycket, och att de har rätt att kräva att arbetsgivaren visar förståelse för detta.

Hanteringen av övertid måste få en långsiktig lösning. Torbjörn Karlsson, ledamot i Läkarförbundets förhandlingsdelegation

– Arbetstidsfrågan är viktig. Hanteringen av övertid måste få en långsiktig lösning. Samtidigt måste AT-läkare och icke-legitimerade underläkare få garantier för att komma vidare i karriären och att få arbeta med rimliga villkor, säger han.

– När förhandlingen går i mål är naturligtvis omöjligt att säga, men vi har en planering för att förhandla synnerligen intensivt, och om arbetsgivaren uppvisar en vilja och förståelse för våra yrkanden så kan ett nytt avtal komma på plats i närtid. Om detta inte sker kan vi förvänta oss att arbetet för ett nytt avtal får gå vidare i andra former.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera