Nyhetsarkiv

De blev Årets Visslare

Karin Båtelson, Sjukhusläkarföreningens andre vice ordförande, inledde prisutdelningen med att kräva ett ökat skydd för visslare, till exempel genom att skapa ombud dit visslare kan vända sig. Något som är på förslag inom Västra Götalandsregionen.

Karin Båtelson menade också att den som utsätter visslare för repressalier ska kunna straffas.

– Det har inte varit möjligt fram tills idag. Det har funnits ett förbud men inga straffsanktioner.

Stor nytta i samhället

Hon menade också att det även kan behövas en myndighet som skyddar visslare.

– Visslare är ofta obekväma personer som uppfattas som besvärliga och farliga för omgivningen, men visslare gör oerhört stor nytta i samhället och behöver allt stöd de kan få. Det är något vi andra måste tänka på, menade Karin Båtelson och riktade en uppmaning till alla kollegor till visslare att ställa upp för dem.

Sjuksköterskan Kerstin Lundgren fick priset för att hon är en person som rakryggat vågat säga sin mening och slagit larm till gagn för samhällets, patienternas och sjukvårdens bästa.

Indragen nattambulans

Kerstin Lundgren arbetade som sjuksköterska på sjukhuset i Falköping och slog larm till sin chef sedan en patient avlidit på grund av att en nattambulans dragits in.

När inget hände kontaktade hon medierna och utsattes därefter för förtal och utfrysning på sin arbetsplats.

Kerstin Lundgren sade efter en tid upp sig, men fick till slut upprättelse då allmänhetens protester ledde till att politikerna beslutade att återinsätta den indragna ambulansen.

Kerstin Lundgren arbetar idag som verksamhetsutvecklare på Centralhälsan i Falköping.

Den andre pristagaren, Vincent Ugarph, JO-anmälde Landstinget Gävleborg för att ha förhindrat de anställdas yttrandefrihet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera