Nyhetsarkiv

Datainspektionen: Hur vården ska bedrivas lägger vi oss inte i

– Det som är intressant för oss i det här fallet är patientdatalagens fjärde kapitel där det finns grundläggande bestämmelser om inre sekretess och elektronisk åtkomst inom en vårdgivares verksamhet. Där står att den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgiterna för sitt arbete inom hälso-och sjukvården.

– Men frågor som handlar om hur vården ska bedrivas och vad som är en arbetsuppgift lägger vi oss inte i. Det är Socialstyrelsens tillsynsuppgift.

Vårt bord är att bedöma informationssäkerheten och då handlar det om att se till att det finns riktlinjer och policys och att verksamheten vidtar de åtgärder som föreskrivs. Exempelvis att det finns system för åtkomstkontroll och att man genomför dem, säger Magnus Bergström.
Se också:

• Inga krav i rutinerna att det krävs chefens tillstånd för att få gå in i journalen

• Läkaren behandlades som en brottsling
• ”Katastrof för patientsäkerhetsarbetet”
• Idag kan en sjukhuschef bara prövas av sina chefer
• Förundersökningen nedlagd – Den polisanmälda läkaren: “Det känns underbart!”
• Medicinklinikens chef avgår, men fackliga representanter kräver att även de ytterst ansvariga lämnar sina poster

• Här slänger sjukhuschefen Kristina Wallentin ut läkarna från presskonferensen
• Först fick läkaren inget veta, sedan fick läkaren inget säga
• Socialstyrelsens generaldirektör: Var syftet att skriva en avvikelserapport kan jag inte se att läkaren begått något brott
• Landstingets förhandlare: ”Varken vi eller SKL har rekommenderat sjukhusledningen att polisanmäla läkaren”
• Så säger lagen och Socialstyrelsens föreskrifter
• Sjukhuschef polisanmälde läkare som skulle rapportera misstänkt felbehandling av patient som dog

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera