Nyhetsarkiv

Därför underkändes KI:s handlingsplan

När Vetenskapsrådet tagit emot brevet från biobanksansvariga på andra håll i landet som ansåg att KI inte skötte sitt uppdrag som värduniversitet för BBMRI beslöts om två åtgärder medan finansieringsbeslutet bordlades. En extern revision skulle tillsättas och en framåtsyftande handlingsplan skulle begäras in från Karolinska Institutet.

Den externa revisionen är ännu inte klar, men KI kom in med en handlingsplan som inte godkändes. I protokollanteckningar från Vetenskapsrådet som Sjukhusläkaren fått ta del av, framkommer varför handlingsplanen inte ansågs tillräcklig.

I anteckningarna står det att KI framhållit att handlingsplanen är framtagen i samarbete med medverkande universitet. Dock saknas Göteborgs Universitet som är partner i den ansökan som lämnades in av KI. Det framkommer dock inte varför Göteborgs universitet inte deltar.

Vetenskapsrådet anser också att det är oklart om handlingsplanen kommunicerats och förankrats utanför respektive universitetsledning. Rådet får alltså inte information om nodföreståndare och andra forskare verksamma inom noderna på de andra universiteten accepterar handlingsplanerna.

Planen säger enligt anteckningarna heller inte något om vilka åtgärder som ska vidtas om så inte är fallet. Alltså hur universiteten ska agera om misstroendet och samarbetssvårigheter att samarbeta mellan noder kvarstår.

Det anses också saknas konkreta åtgärder för att hitta arbetsformer som återställer förtroendet på den operativa nivån.

Det var också oklart när en tf föreståndare för BBMRI skulle tillträda, trots att denne senast den 31 mars skulle ta fram en budget för 2017 och 2018.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera