Nyhetsarkiv

Danska forskare: Lean skapar stress och utmattning

De danska forskarna har i projektet ”Stress, nya ledningsformer och intervention – gränslöst arbete i offentliga organisationer”, kartlagt vilka konsekvenser nya ledningsformer har fått, inom bland annat hälso- och sjukvård samt kommunala förvaltningar.

På sajten Suntliv.nu som publicerar artiklar om arbetsmiljö- och hälsofrämjande arbete på arbetsplatser i kommuner och landsting, har man sammanfattat de danska forskarnas slutsatser.

Resultatlön ökar risken

De danska forskarna menar att det finns mycket få undersökningar som visar vilka sociala och kulturella konsekvenser Lean får i en offentlig organisation och att en rad sätt att leda och organisera arbetet har lett till en rad konflikter och dilemman som inverkar på arbetsmiljön.

I Danmark får fler och fler offentliga chefer resultatlön, vilket innebär höga förväntningar och krav på vad varje anställd ska åstadkomma. En konsekvens är att många anställda har svårt att uppmärksamma sina chefer på en alltför tung arbetsbelastning. Utvägen blir istället arbete på fritiden eller sjukskrivning.

I Danmark har Lean-konceptet blivit en del av de nya ledningsverktygen i syfte att effektivisera och optimera arbetat; med hjälp av Lean har man velat minimera spilltiden och frigöra tid för kärn­uppgifterna. Vissa medarbetare liknar Lean vid ett religiöst projekt.

Skapar en känsla av att aldrig kunna vara nöjd

Det forskningen visar är att medarbetare stressas av kraven på effektiviseringar och ständiga förbättringar; det skapar frustrationer att gå med en ständig gnagande känsla av att aldrig vara bra nog och att inte räcka till.

I det moderna ledarskapstänkandet betraktas inte sällan anställdas upplevelser av stress som en bristande förmåga att effektivt använda sina resurser. Men, menar forskarna, man bör istället se stress som ett symtom på ”ett olämpligt sätt att organisera arbetet”.

”Få chefer förstår Lean”

”A fool with a tool is still a fool”.

Så kommenterar Jonas Leo, förespråkare för Lean, överläkare och flödes­ägare i akut kirurgi på Capio S:t Görans sjukhus, den danska undersökningen.

– Det sägs att cirka 80 procent av alla Leantransformationer i USA misslyck­as. Sverige och Danmark riskerar att gå samma väg på grund av att man inte förstått innebörden av Toyotas system­tänkande, som består av två delar, konti­nuerliga förbättringar och respekt för individen.

Problemet är att den andra delen ofta försummas, vilket leder till att vi får icke-mänsk­liga resultat, något som de danska forskarna pekar på, säger Jonas Leo.

– Som det är idag är det få chefer och ledare som själva blivit coachade i Leans system­tänkande där respekt för individen är en viktig del. De är ofta utbildade i ett mer Tayloristiskt ”uppifrån och ned-ledarskap”, som inte är det coachande och utvecklande ledarskap som krävs i Lean, säger Jonas Leo.

– Den största utmaningen av alla, är att visa sina medarbetare respekt genom att skapa förutsättningar, det vill säga tid för att kunna bedriva förbättringsarbete som en del av den dagliga verksamheten.

Detta är några grunder som är mycket ovanliga i dagens sjukvård, menar han.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera