Nyhet

Dansk-Skånskt samarbete om akutläkare

rs_webbRegion Skåne och Region Själland ska samarbeta kring utbildningen av akutläkare. Region Skånes satsning på akutläkare begränsas av bristen på utbildningsplatser inom anestesi och intensivvård. Ett motsatt problem finns i Danmark där man inte kommit lika långt med att utbilda läkare på akutmottagningar. 

Därför har regionerna nu tecknat ett samarbetsavtal för utbildning av akutläkare. Avtalet innebär att sex skånska läkare per år ska få genomgå ett halvårs sidoutbildning i intensivvård och anestesi i Danmark. Samtidigt kommer två läkare från region Själland gå femton månaders utbildning på en akutmottagning i Skåne.

Region Skåne betalar de skånska läkarnas tågresor och  boende, vilket beräknas kosta 350 000 kronor om året. I övrigt innebär samarbetet inga extra kostnader. Samarbetsavtalet är nioårigt och påbörjas under 2016.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2019-06

Tema: Ledarskap / ”Att bli verksamhetschef var som att kliva in i en snöstorm” / Forskare: Detta gör en ledare bra / Hälso- och sjukvårdsdirektören som kom utifrån och fick lämna efter bara åtta månader / Så arbetar Läkarförbundet för att läkare ska kunna bli chefer / Politikernas våra drömmar: Visioner och värdegrunder / Så gick Västerbotten från ”världsbäst” till ”från fjäll till kust / November 2019 blev en svart månad för den svenska landstingssjukvården

Prenumerera