Nyhetsarkiv

Danmark och Sverige: Två skilda världar

Danmark och Sverige, grannländer med likartade sjukvårdssystem, men oj så stora skillnaderna är när det gäller att få behandling i rimlig tid!

DANMARK
danska_flaggan_knapp

  • Vanligast: 2-4 veckors förväntad väntetid till behandling/operation.
  • Fritt val till alla sjukhus i landet.
  • En myndighet (Sundhetsdatastyrelsen) som ger patienter och sjukvård öppen och transparent information om aktuella vänte­tider för 23 behandlingsområden och 100-tals diagnoser på samtliga offentliga och privata sjukhus och kliniker som ingår i det utvidgade fria sjukhus­valet i Danmark. Sundhetsdatastyrelsen publicerar även kvalitetsresultat på sidan www.esundhed.dk

SVERIGE svenska_flaggan-knapp_fri

  • Vanligast: 13 veckors förväntad väntetid eller längre till behandling/operation.
  • Inget fritt val av sjukhus.
  • Ingen myndighet som informerar patienter och sjukvård med öppen och transparent information om väntetider.

Intresseorganisationen SKL som slipper offentlig insyn, har en väntetidsdatabas med selekterad information från ett fåtal utvalda diagnoser.

Sjukhusläkaren har jämfört förväntade väntetider till 10 vanliga diagnoser: 

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera