Nyhetsarkiv

”Dags för dialog mellan politik och profession”

Nu behöver professionen och politiken hitta former för en konstruktiv och balanserad dialog. Det menar Stig Nyman, forsknings- och äldrelandstingsråd för kristdemokraterna i Stockholms län, som reagerat på Läkaruppropet.

Den 26 augusti träffade han Heidi Stensmyren och Anders Wennlund från Stockholms läkarförening, samt Astrid Seeberger, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, och en av dem som skrivit under Läkaruppropet.

– Det finns starka skäl att på ett seriöst sätt möta Läkaruppropet. Om vi inte skapar en bra form för dialog och samverkan, så blir uppropet ett slag i luften. Med tanke på att nära 9 000 har skrivit under, däribland läkare, patienter och anhöriga, så är det en kraftig signal om att vi behöver diskutera eventuella brister och hur vi ska organisera vården till det bättre, säger Stig Nyman.

Svepande kritik

Men ett upprop i massmedia leder inte till några konstruktiva åtgärder, menar han, och kritiserar Läkaruppropets initiativtagare för att använda slarviga begrepp och komma med svepande kritik. Han menar att det är felaktigt att påstå att kvaliteten har försämrats, liksom påståenden om att patientsäkerheten hotas. Stig Nyman delar dock uppropets oro för kvalitetsbrister som leder till återinläggningar med risk för komplikationer.

– Det förvånar mig att uppropet inte uppmärksammat vad som sker och har skett i landstinget i Stockholm. Vi har till exempel infört ett nytt kvalitets- och resultatbaserat ersättningssystem för knä- och höftledsplastik. Och under året introduceras ett liknande system inom ryggkirurgin, säger Stig Nyman.

Om man blickar tillbaka i tiden till 1990-talets början, så har det skett många radikala förbättringar inom hälso- och sjukvården, både vad gäller kvalitet och tillgänglighet, menar han.

– Det är viktigt att också kunna lyfta fram förebilder och det som fungerar väl i vården. Samtidigt kan vi politiker inte blunda för läkares frustrationer i de delar där det inte fungerar, och det är kring dessa brister vi behöver samtala och försöka hitta gemensamma lösningar. Därför ser jag det som viktigt att vi nu får en god och konstruktiv dialog, säger Stig Nyman.

Vill lyssna

Mötet den 26 augusti kretsade kring frågor som bland annat rör ersättningssystem och professionens inflytande över sitt arbete.

– Jag vill gärna lyssna och vara delaktig och jag avvaktar nu till det läkarmöte som ska hållas den 9 november på Karolinska Institutet.

På Stockholms läkarförening tycker man att det är viktigt att Läkaruppropet formulerar konkreta förslag för hur man vill komma vidare.

– Vi har kontakt med Läkaruppropets Märit Halmin här i Stockholm, men vi har inget formellt samarbete. Och vi har diskuterat med Stig Nyman om det som uppropet ger uttryck för. Sedan får vi se hur läkarföreningen kan bidra framöver, säger Heidi Stensmyren, vice ordförande Sveriges Läkarförbund samt ordförande för Stockholms Läkarförening.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera