PENSIONEN

Dags att fundera på tjänstepensionen – igen

I vår bör du som arbetar inom kommun- och regionsektorn tänka lite extra på pensionen. Tycker du att det känns krångligt? Lugn. Vi har pratat med Cecilia Curtelius Larsson som varit med i pensionsförhandlingarna.

Först och främst: Det är svårt att säga vilket avtal som ger bäst pensionsutfall för just dig eftersom det beror på framtida omständigheter som man inte vet något om. Det viktiga för dig är att veta att de båda avtalen fungerar på olika sätt.

Läs vårt tidigare tema om pensioner

Från och med 1 januari i år gäller nya villkor för pensionsavtalet AKAP-KR. Främst handlar det om högre avsättning till pension, men också vem som omfattas av avtalet. (se grafik för vad som gäller)

KAP-KL, det andra pensionsavtal som du inom kommun- och regionsektorn kan omfattas av enligt övergångsbestämmelser ser likadant ut som tidigare. Skillnaden är dock att kretsen för vilka som omfattas av KAP-KL begränsas. Det innebär att KAP-KL fasas ut, men kommer att finnas kvar till 2050. Då fyller den sista årskullen som omfattas av avtalet 65 år. (se grafik för vad som gäller)

Om du inte gör något val kommer KAP-KL fortsätta att gälla för dig. Det är enbart om du vill byta till AKAP-KR med extra pensionsavsättningar som du måste göra ett val under valperioden den 1 april – 31 maj 2023. Du kan byta till AKAP-KR även efter denna period om du kommer överens med din arbetsgivare om det. Det finns då inte någon rätt till extra pensionsavsättningar – det måste du också komma överens om i så fall.

Från och med 1 januari 2023 finns det, för den som omfattas av KAP-KL på grund av förmånsbestämt intjänande, en möjlighet att få extra pensionsavsättningar (tilläggsavgifter) vid ett byte till AKAP-KR. Det bytet måste då ske senast den 31 maj 2023. När bytet är gjort går det inte att byta tillbaka till KAP-KL och det gäller även för framtida anställningar.

För de som har fler anställningar i sektorn samtidigt är huvudregeln att ett aktivt val av AKAP-KR i en anställning även gäller för den andra samtidiga (parallella) anställningen.

Om du har två samtidiga anställningar kan du utifrån övergångsbestämmelserna automatiskt föras över till AKAP-KR i den ena och kvarstå i KAP-KL i den andra. Om du inte gör ett aktivt val av AKAP-KR i den anställning där du omfattas av KAP-KL kommer du fortsatt omfattas av de olika avtalen i de olika anställningarna.

Det är svårt att ge all information i en artikel. Det är därför bra om du läser ytterligare, mer fördjupad information, som finns på Läkarför- bundets och OFR:s hemsida.

Denna artikel är en uppföljning och kompletterar höstens artikel som handlade om förändringarna av pensionsavtalen inom kommun- och regionsektorn från 2023.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera