Nyhetsarkiv

”Covid-19 fanns i Italien redan sensommaren 2019”

Det sensationella beskedet kommer från cancerforskare på ett av Italiens viktigaste tumörcentrum i Milano. Upptäckten gjordes under ett pågående forskningsprojekt med screening av lungcancer där man gjorde antikroppstester på tidigare blodprov. 23 personer (14 procent) av de som testades i september 2019 hade antikroppar. I oktober var siffran 27 personer. WHO har underrättats om studien.

Frågetecknen är många och svaren få. Kan det betyda att viruset inte kommer från Kina som vi hela tiden trott? Eller att det startade där långt innan december förra året?

Cancerinstitutet Istituto Nazionale dei Tumori är utan tvekan en Italiens viktigaste tumörcentrum. Att de gav sig på forskning runt covid-19 var mest en händelse, men med de överraskande resultaten de fått fram kommer den att fortsätta de närmaste månaderna.

Institutet har ett pågående forskningsprojekt med screening av lungcancer av en högriskgrupp, som till största delen utgörs av storrökande män mellan 55 och 65 år. De gör en skiktröntgen och lämnar blodprov, där forskarna främst letar efter tumörmarkörer. Mellan september 2019 och februari i år deltog 959 personer i studien.

Efter att det kommit fram att avloppsvattnet i flera stora städer i norra Italien hade covid-19 redan i december förra året, bestämde sig forskarna bakom studien att göra antikroppstester på blodproven de tagit.

Resultatet var överväldigande.

Totalt 111 hade antikroppar mot covid-19, och även om hälften av dem kom från senare hårt drabbade Lombardiet i norra Italien, fanns det personer från tolv andra regioner i hela Italien.

– I februari hade en tredjedel av de testade antikroppar, men det överraskande var att 23 personer (14 procent) av de som testades i september 2019 också hade antikroppar och 27 personer (16 procent) i oktober, Vi blev så överraskade att vi kallat studien ”Unexpected”, berättar forskaren Gabriella Sozzi.

… det överraskande var att 14 procent av de testade i september 2019 hade det… Gabriella Sozzi

För att vara säkra på att det inte var falska positiva resultat, lät forskarna kontrollera antikroppar mot flera andra coronavirus och tio olika influensavirus. Ingen av blodproven visade sig vara positiva för dem.

– Vi har använt oss av ett laboratorium i italienska Siena, som just nu arbetar med de nya vaccinen, och alltså är högkvalificerat för den här typen av studier. När det gäller förekomsten av antikroppar mot covid-19 är vi säkra på vår sak, däremot vet vi fortfarande inte om någon haft symtom, eftersom vi inte fått okej från den etiska nämnden för att gå vidare med personliga intervjuer, förklarar Gabriella Sozzi.

Det de vet säkert är att de som är med i studien inte var sjuka vid blodprovstagningen, och att de inte haft några symtom tiden innan, eftersom de fyller i en enkät i samband med screeningen. Nästa steg kommer att bli att intervjua personerna med antikroppar för att försöka förstå hur sjukdomen utvecklat sig och hur de blivit smittade.

De överraskande resultaten har rört om rejält både inom och utom forskarvärlden. WHO har visat sig intresserade av studien, men fortsätter att grunda sin egen forskning på tesen att viruset överfördes till människor i Kina.

– Vi bekräftar att vi tagit del av studien och har tagit kontakt med de ansvariga forskarna för att kunna fortsätta kontrollerna av blodproven. Våra egna forskare håller just nu på att granska resultaten, förklarar WHO Europa för Sjukhusläkaren.

Forskargruppen har fått en oerhörd respons från kollegor världen över. Läkare i Italien har kontaktat gruppen och berättat att de hade flera fall av konstiga lunginflammationer hösten 2019. Andra är mycket kritiska till resultaten och hävdar att det är omöjligt.

– Jag förstår att det är svårt att tänka om, men vår forskning visar utan tvivel att covid-19 fanns här betydligt tidigare än vi trott. Det är antikroppar mot det viruset som vi hittat. Vad det sedan betyder för övrig forskning vill jag inte uttala mig om. Vi visste att resultaten var överraskande, men hade inte förväntat oss att de skulle vara så politiskt kontroversiella, säger Gabriella Sozzi förvånat.

… vår forskning visar utan tvivel att covid-19 fanns här betydligt tidigare än vi trott. Gabriella Sozzi

Att det fanns covid-19 i Europa redan innan det stora utbrottet i Kina skulle kunna vända upp och ner på hela teorin om ursprunget, vilket få än så länge är beredda att gå med på. En del av kritiken från kollegor har också varit att de publicerat studien på Institutets egen tidning, i stället för i någon av de mer erkända publikationerna.

– Vi ville få ut den snabbt, vilket inte var möjligt på andra ställen. Det handlar ofta om väntetider på upp till ett år innan man kan få en studie granskad och publicerad, vilket kändes som alldeles för lång tid, förklarar Sozzi.

Fotnot: I dagarna började WHO:s nya forskargrupp sitt arbete med att försöka komma fram till hur covid19 blev ett virus som kan attackera människor. Gruppen består av tio experter från hela världen.Hur ett virus kan ändras till att angripa människor istället för djur är enligt WHO fortfarande ett mysterium. Den konstaterar dock att antalet virus som gör detta ökat drastiskt de senaste årtiondena. Bland dessa finns till exempel Ebola, SARS, fågelinfluensa och MERS-CoV.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera