Nyhetsarkiv

Cirka 100 föreskrifter, men inga mot negativ stress och hög arbetsbelastning

Därför är kravet vi ställt i Falun att landstinget måste göra något åt vårdplatsbristen på medicinkliniken, som Sjukhusläkaren berättade om i förra numret, kontroversiellt, berättade Thomas Isaksson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöveket i Faludistriktet, när han gästtalade på Sjukhusläkarföreningens fullmäktigemöte I Stockholm.

– Fallet ligger nu på Arbetsmiljöverkets generaldirektörs bord för avgörande eftersom det griper in så radikalt i landstingets verksamhet. Normalt tar det en vecka att gå ut med en underrättelse till vårdgivaren vad vi tänker göra, nu tog det ett halvår inom vår egen organisation, sade han.

– Hade det funnits föreskrifter mot negativ stress eller hög arbetsbelastning hade läget varit annorlunda, menade Thomas Isaksson och påtalade det faktum att det finns föreskrifter om belastningsergonomi, där det står att det ska vara minst 80 centimeter mellan sängplatserna, att det finns föreskrifter som handlar om utrymning, om smittorisker, hur städpersonalen ska agera, men märkligt nog ingenting om vådan av hög arbetsbelastning och negativ stress som är en konstaterad patientsäkerhetsrisk.

Föreskrifter har röstats ned – Föreskrifter, både mot hög arbetsbelastning och negativ stress, har varit på förslag flera gånger. För några år sedan fanns färdiga skrivningar uppe i Arbetsmiljöverkstes verksstyrelse för beslut, som arbetstagarorgan.
isationerna var positiva till. De skrinlades i sista stund efter att arbetsgivarsidan varit emot under remssrundan, berättade Thomas Isaksson
– När det gäller medicinkliniken i Falun som nu blivit ett pilotfall planerar inte Arbetsmiljöverket att ställa krav på landstinget om ett visst antal vårdplatser utan istället att landstinget visar att att man kan lösa situationen så att det frigörs slutenvårdsplatser inom medicinkliniken för de patienter som behöver läggas in. Hur landstinget hittar lösningar med de 15 kommuner som berörs lägger vi oss inte i, sade Thomas Isaksson.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera