Nyhetsarkiv

Christa Sandin hjälper köande patienter till snabb vård i Tyskland

Företagets verksamhet bygger på att vi svenskar som EU-medlemmar har rätt att välja vård i vilket EU-land vi vill och att Försäkringskassan betalar kostnaden.

För att slippa vårdköer och få snabb behandling behövs inte längre varken privata sjukförsäkringar eller privata vårdalternativ, där patienten själv betalar.

Genom att välja vård i ett annat EU-land kan bedömning och operation ske inom fyra till sex veckor. Det utlovar Fecit EU Care som har specialiserat sig på att hjälpa patienter att hitta rätt i vården, förmedla kontakter med sjukhus och läkare, översätta journaler och ordna resor till och från sjukhus i Tyskland.

Det handlar inte om privatkliniker utan främst om offentliga Universitetssjukhus i Tyskland som har ledig kapacitet.
De flesta patienter som tar kontakt med Fecit har hittat företaget via internet.

– Hittills har ingen kommit hit efter rekommendation från sjukvården, det tycker jag är sorgligt, säger Christa Sandin.
Hon menar att det handlar om prestige och okunskap när sjukvården låter patienter stå kö i åratal och riskera sin hälsa istället för att upplysa dem om möjligheten att snabbt få vård med ersättning från Försäkringskassan i ett annat EU-land.

De flesta patienter som vänder sig till företaget har stått i kö i åratal i väntan på operation, främst inom ortopedi eller för att få göra en fetma-operation, berättar hon.

– Allra först gör vi en bedömning av om patienten har rätt till ersättning från Försäkringskassan, säger Christa Sandin.

En hel del patienter vänder sig också till Fecit för att få en second opinion, de vill veta vilka behandlingar sjukvården i andra EU-länder förespråkar när det gäller olika livshotande sjukdomstillstånd.
Tillströmningen av patienter som vill ha hjälp att göra fetma-operationer är störst från Skåne och Dalarna. Medan ortopedpatienter med diskbråck och höftproblem kommer från hela landet.

Också magnetröntgenundersökningar som det är långa köer till i Sverige förmedlas av företaget.

Även om de patienter som väljer vård i ett annat EU-land får ersättning från Försäkringskassan för kostnaden för operationen så tar naturligtvis Fecit betalt för sina tjänster.

Kostnader i samband med en ordinär höftoperation eller fetma-operation ligger på cirka 19 000 kronor. För en motsvarande fetma-operation vid ett privat vårdföretag i Sverige får patienten betala drygt 100.000 kronor.

– Vi sammanför tillgång och efterfrågan, säger Christa Sandin, ekonom som ursprungligen kommer från Tyskland, men är bosatt i Sverige sedan 40 år.

Sedan hösten 2008 har företaget förmedlat hjälp till ett 50-tal svenska patienter som tröttnat på de svenska vårdköerna.
Christa Sandin berättar att kunskap, kapacitet och närhet till flygplats har varit vägledande när Fecit har valt vilka sjukhus man samarbetar med.

– Framförallt har det varit viktigt att hitta sjukhus vars vård är likvärdig med den svenska sjukvården, berättar hon.

Det här hjälper Fecit EU Care till med.
• Bedömning av rätt till ersättning.
• Finansieringsmöjligheter.
• Återförsäkringsmöjligheter för vårdkostnaden.
• Val av lämpligt sjukhus i Tyskland.
• Översättning av journaler.
• Resa hemort – sjukhus tur och retur.
• Kontakt med din hemsjukvård.
• Ansökan om ersättning hos Försäkringskassan i
efterhand.
• Uppföljning.
• I vissa fall medicinsk bedömning.
• Second opinion.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera