Nyhetsarkiv

Vem är juridiskt ansvarig för Pascal?

Brevet skickades i december till ansvariga på Inera, Centrum för e-hälsa och SKL samt till Socialstyrelsen.

En del av de problem som tas upp i brevet har åtgärdats. Till dem hör det paket av åtgärder som genomförts för att öka snabbheten och driftssäkerheten i Pascal. Dessutom infördes i januari den efterlängtade möjligheten att ändra ordination i Pascal utan att behöva sätta ut läkemedlet för att sedan sätta in det igen. Dock finns en begränsning som innebär att bara en framtida ändring kan registreras.

Men brevet från Östergötland visar också att det finns flera kvardröjande problem med Pascal och tjänsten dosdispenserade läkemedel som kan påverka patientsäkerheten.

På flera håll i landet har läkare och annan vårdpersonal upptäckt att de läkemedel läkaren skriver ut och som visas på skärmen i Pascal inte alltid stämmer med dosreceptet som levereras tillsammans med de dosförpackade läkemedlen. I de uppmärksammade fallen har det funnits rätt läkemedel i dospåsen men stått fel på dosreceptet.

– Sjuksköterskor och personal på särskilda boenden har uppmärksammat att det inte verkar stämma. Det är svårt att veta vad som är aktuell läkemedelsbehandling just nu. En del patienter som har dosförpackade läkemedel har också andra mediciner som de tar själva – dessa är alltså inte förpackade i dospåsen. Om ett sådant läkemedel har satts ut, finns risk för att patienten ändå fortsätter ta det för att det står på dosreceptet, säger Caroline Swahn.

E-recept raderas

Några andra av de problem som tas upp i brevet är att e-recept som läses över till Pascal kan hamna under fel rubrik. För patienter som tas bort ur Pascal, och ska övergå till sedvanlig receptförskrivning, raderas automatiskt e-recept om inte förskrivaren innan förvissat sig om att patienten är helt borta ur Pascal och dosapotekets register innan e-recept skrivs. Detta är förskrivare inte alltid medvetna om.

Akuta ändringar kan dröja

Ett annat problem är att akuta statusändringar inte alltid går igenom så snabbt som det var tänkt. Meddelande om akuta statusändringar – exempelvis från pausad till pågående – kan skrivas in i fritextfält i Pascal. Det finns dock flera exempel på att det dröjt, ibland till nästa ordinarie dosproduktion 14 dagar senare. Bara genom att ringa till dosapoteket kan förskrivaren förvissa sig om att en akut statusändring verkligen genomförs snabbt.

Särskild risk för sällan-användare

Störst risk för att det ska bli fel blir det för sällan-användare – däribland många sjukhusläkare – som inte använder sig av Pascal tillräckligt ofta för att lära sig egenheter i systemet.

Krångligt att registrera nya patienter

Att registrera nya patienter i Pascal är en krånglig och tidskrävande uppgift, en process i minst 13 steg med inbyggda fallgropar – till exempel kan man behöva lista ut vilken förkortning Apoteket använder sig av för patientens särskilda boende.

Sjukhusläkaren har tagit del av flera exempel på att registreringen av nya patienter i vissa landsting överlåts till sekreterare eller annan vårdpersonal. Kruxet är att registrering av patientens samtycke kräver en personlig förskrivarkod och arbetsplatskod. För att kunna lägga upp en patient och registrera basuppgifter som personnummer, namn och adress krävs samtycke från patienten.

Hos vissa vårdgivare lämnar läkare ut sina förskrivarkoder. På andra arbetsplatser har arbetsuppgiften att registrera nya patienter flyttats från sjuksköterskorna – som ofta har bäst koll på patientuppgifterna – till läkargruppen. Det händer också att personuppgifter och ordinationer faxas till dosapoteket istället för att använda Pascal.

Ingen tar helhetsansvar

Östergötland hör också till de landsting där chefläkarna gjort lex Maria-anmälningar som rör Pascal. Chefläkaren AnnSofie Sommer är inte helt nöjd med Socialstyrelsens svar:

– Vi tycker att Socialstyrelsens beslut om Lex Maria är lite tunna. Det är inte klart och tydligt vem som ska sköta tillsynen, många aktörer är inblandade och det är oklart vem som har ansvaret för helheten. Det finns en tendens till att varje aktör bara ser till sin egen del och lägger över ansvaret på andra. Enligt muntlig uppgift kommer tillsynen att ligga på Läkemedelsverket framöver.

– Det har skett vissa förbättringar i funktionaliteten i Pascal, men som vi uppfattar det finns fortfarande problem som rör patientsäkerheten.

Ska göra riskanalys

Vi har funderat på att, liksom i Jönköpings län, avstå från att ansluta nya patienter till dostjänsten, men ska först genomföra en riskanalys. Det är en svår avvägning, eftersom det finns risker även med att inte använda Pascal och dostjänsten. Kommunen måste även involveras i detta arbete.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera