Nyhetsarkiv

Samarbetet mellan privat och offentlig vård är en viktig nyckelfaktor

Vid sidan av bemanningsfrågan är samarbetet mellan den privata och offentligt drivna ögonsjukvården en viktig nyckelfaktor i arbetet med all uppskjuten vård. Det anser Berit Axelsson, verksamhetschef vid ögonkliniken på länssjukhuset Ryhov.

Artikeln ingår i temat Så stor är operationsskulden

I Region Jönköping utmärker sig köerna inom inte minst ortopedi, kirurgi och öron-näsa-hals, men också inom ögonsjukvården.

– Coronapandemin har bidragit till att vi nu har längre köer till vissa delar i vården. Den längsta kön är våra återbesök som främst beror på avbokningar från patienter och de avbokningar som vi själva har varit tvungna att göra på grund av minskad kapacitet då personal har lånats ut eller varit sjuk, säger Berit Axelsson.

Verksamheten arbetar med att minska köerna på flera sätt.

– Förutom det fortsatta arbetet med att förbättra processer och samarbetet mellan den privata och offentligt drivna ögonsjukvården i regionen är kapaciteten i form av bemanningen en viktig fråga.

Patienterna som inte får vård i enlighet med vårdgarantin hänvisas främst till de privata alternativen.

– Under våren och sommaren fick ett större antal patienter brev om möjligheten att välja en annan vårdgivare. 50 procent av dessa valde att stanna kvar, trots att vi inte kunde garantera väntetid inom vårdgarantin.

Berit Axelsson anser i ett större perspektiv att erfarenheterna från pandemin visar att det finns förmåga att förändra och arbeta på nya och mer effektfulla sätt. Vården kräver ständig utveckling och organisationen förändras i takt med den.

– Vi kommer att erbjuda alla den vård de behöver, men vi har fortfarande patienter som väljer att avstå på grund av pandemin.

Elektiva operationer veckorna 12-36 under 2019 och 2020

Under perioden 2020 genomfördes 967 elektiva operationer, vilket är 1648 färre jämfört med motsvarande period förra året.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera