Nyhetsarkiv

”Centre of Excellence för diabetes kan bli verklighet redan 2017”

Trots att Storstockholms diabetsförening inte har något tungt moderförbund som backar upp håller man sig framme och får uppmärksamhet för sina ståndpunkter.

För sex år sedan lämnade Storstockholms diabetsförening (SSDF) Svenska Diabetesförbundet. Men det betyder inte någon tynande tillvaro.

Med drygt 4 000 medlemmar och bidrag från Stockholm läns landsting (SLL) på drygt 5 miljoner kronor håller man sommarkollo för barn, har en egen tidning, ett stort kursutbud och bedriver ett aktivt och intensivt opinionsarbete.

Eva Lagging som är samhällspolitisk chef på SSDF, säger att medelpunkten i allt föreningen gör är det intressepolitiska arbetet. Nyligen har man efter digert påverkansarbete lyckats få SLL att klubba igenom en så kallad innovations­upphandling av ett Centre of Excellence för diabetes i Stockholm. Där ska patienter, sjukvård, forskning och läkemedelsindustri kunna mötas.

Ett nav för diabetesvården, säger Eva Lagging som tror att det kan bli verklighet redan 2017.

– Vi kommer att vara delaktiga och se till att diabetikernas intressen tas tillvara.

SSDF bidrar inte ekonomiskt till själva centret men det kan tänkas att en del forskning får medel från föreningen, som redan idag bidrar pengar till olika
forskningsprojekt.

Som nämnas kan en studie tillsammans med Astra Zeneca och fem vårdcentraler i SLL som visade att över hälften av patienterna med typ 2-diabetes inte ansåg att de själva var huvudansvariga för sin diabetes och att var tredje var osäker på hur man själv kan påverka sitt blodsocker.

Eva Lagging själv var medförfattare.

SSDF samarbetar även med andra lokala och nationella patientföreningar, till exempel Njurförbundet.

Eftersom en tredjedel av dem som har njursvikt också har diabetes så överlappar föreningarnas patientgrupper varandra. Det gäller även för andra diagnoser.

– Vi har alltid haft ett gott samarbete med de andra förbunden.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera