Nyhetsarkiv

”Centraliseringen försämrade jourkompetensen”

Det säger kirurgen Karsten Offenbartl som ett svar på Thomas Zillings ledare i förra numret av Sjukhusläkaren.

Tvärtom menar han att det var av omtanke om länssjukvårdens helhetskoncept som akutsjukhus och om de specialister som jobbade där, att deras kompetens skulle komma patienterna till del också på andra sätt.

– Kirurger specialiserade inom övre gastro har alltid stått för den breda kirurgin och akutsjukvården inom länssjukvården. Idag, när centraliseringen slagit igenom ser vi att återväxten inom övre gastrokirurgi saknas inom länssjukvården, säger Karsten Offenbartl, som varit verksamhetschef vid Höglandssjukhuset i Eksjö under åren 1995-2004.

– När jag flyttade till Eksjö var det väldigt gott om duktiga kirurger med såväl akademisk som teknisk kompetens och vi byggde upp en rätt stor verksamhet kring övre gastro, konstaterar han.

Han menar att spin-off effekten av centraliseringen är att det idag inte finns någon återväxt som kan ersätta den generation läkare inom specialiteten som går i pension nu och inom några år.

– Enstaka cancerpatienter har haft nytta av centraliseringen, men den övre gastrokirurgin och länssjukvården har inom detta område hamnat i kris, säger han.

Det här menar Karsten Offenbartl, som tagit fram konceptet för bakjoursskolan, får stor negativa effekter på jourkompetensen ute i länssjukvården.

Sjukhusläkarnas ordförande skrev i sin ledare i förra numret av Sjukhusläkaren att centraliseringen har råkat i konflikt med den egna autonomin och tog som exempel Karsten Offenbartl, som han menar stod bakom centraliseringstänkande inom pancreaskirurgin när han arbetade i Lund, men ändrade sig när han flyttade till Eksjö och Höglandssjukhuset.

– För det första tillhör inte Eksjö samma område som Lund, vilket gjorde att vi självfallet inte skickade patienter dit utan till Linköping, för det andra var jag inte inriktad på pancreascancer som kirurg i Lund och deltog inte i den centraliseringsdebatten. Thomas Zilling hade säkert kunnat hitta ett betydligt bättre exempel för att illustrera sin ledare, säger Karsten Offenbartl.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera