Nyhetsarkiv

Capio-kliniker ratar Pascal på grund av patientsäkerhetsrisker

Förutom de tekniska problemen med ordinationsverktyget finns även andra faktorer som bidragit till beslutet.

Det tar tid att lägga in nya patienter i Pascal, särskilt om patienten har många läkemedel. Dessutom behövs alltid ett noggrant övervägande huruvida patienten lämpar sig att ha sina läkemedel dosdispenserade, betonar Ulla Wikström, läkare och verksamhetschef på vårdcentralen.

– Det stora dilemmat är att om man lägger in en ny patient i Pascal så importeras hela årets förskrivning i systemet. Ur denna lista ska respektive ansvarig läkare endast dosdispensera de preparat han eller hon ansvarar för, annars kommer man att stå som ordinatör till samtliga läkemedel. Namnen på ansvariga specialister och kliniker faller bort och patienten tappar sina kontroller.

Slentrian kan leda till polyfarmaci

Ulla Wikström bedömer att det tar ungefär en timme att göra en nyinsättning i Pascal om patienten har cirka 15 läkemedel, om arbetet ska ske grundligt och patientsäkert. Den tiden finns långt ifrån alltid. Det är inte heller bra om äldre med många läkemedel slentrianmässigt får dem dosförpackade, det finns då en överhängande risk för polyfarmaci, betonar Ulla Wikström:

– Patienten måste ner på ett rimligt antal preparat och vara stabil i medicineringen innan disdispensering kan vara aktuell.

Precis som geriatrikern Christina Sjöberg (se artikel här) ser Ulla Wikström risker med att kontrollen över läkemedlen försvagas när de dosdispenseras.

– Dosdispenserade läkemedel kan delas ut av hemtjänsten. Risken är då att distriktssköterskan tappar den naturliga kontrollen och kontakten försvåras. Utvärderingen kan bli bristfällig.

– På våra äldre behöver vi ofta göra snabba förändringar, till exempel vid vinterkräksjuka. Då är systemet tungrott i och med att personalen måste gå in i dospåsarna. Risken är då överhängande att det blir fel.

Inte bara Pascal utan även dosdispenseringen i sig behöver genomlysas, menar Ulla Wikström och hänvisar till resultaten av en avhandling om läkemedelsrelaterade problem hos äldre gjord av Patrik Midlöv i Lund. I en av delstudierna som ingår i avhandlingen rapporteras att det förekom betydligt fler läkemedelsfel bland dospatienter (fel hos 18 av 26) än bland patienter som inte stod på dos (en av 9 patienter i studien).

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera