Nyhetsarkiv

Cancervårdssatsning ger resultat i Skåne

Region Skåne ser redan nu positiva resultat av den nationella satsningen inom cancervård som pågår i Sverige mellan 2015 och 2018.

I Skåne har 4000 patienter hittills genomgått en utredning i det nya snabbare förloppet ”Standardiserade vårdförlopp”, meddelar Region Skåne. Det standardiserade vårdförloppet innebär att alla som utreds ska behandlas så lika det går, oavsett av var patienten söker hjälp. Av de patienter som utretts i Skåne har cirka 800 visat sig ha cancer, medan övriga var friska eller hade någon annan sjukdom.

Vi ser redan att utredningstiderna har minskat inom alla cancerformer. Som ett exempel klarar utredning vid tjocktarmscancer redan det nationella målet. Övriga utredningar/cancerformer som ligger nära målet är AML (en typ av blodcancer), lymfom, huvud/halscancer, bröstcancer och magsäckscancer” säger Alf Jönsson, regiondirektör i Region Skåne i en kommentar.

Standardiserade vårdförlopp för fem olika diagnoser infördes i september 2015 och fyra i februari 2016. Under året kommer ytterligare åtta att införas.

”Jag är glad över de tydliga framsteg som gjorts, men vill också påminna om hur viktigt det är att söka vård i tid, och att vara vaksam på alarmsymtom som blod i urinen eller leverfläckar som förändrats. Varje dag räknas” säger Johan Cosmo, ordförande i Region Skånes cancerråd.

Det finns nu även Diagnostiska Centrum i hela Skåne, där patienten snabbt ska utredas om primärvården misstänker cancer eller annan allvarlig sjukdom.

”Mycket arbete återstår dock. Vi har en bit kvar till målen när det gäller lungcancer, urinblåsecancer och prostatacancer. När arbetet med standardiserade vårdförlopp började var prostatacancer längst ifrån målet som är 60 dagar. Nu har vi kortat tiden fram till operation från 140 dagar till 100 dagar. Det går åt rätt håll men skåningarna förtjänar en ännu bättre cancervård så arbetet fortsätter” säger Alf Jönsson.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-04

En dag på SÖS / Kritik mot SKR:s rapport / SKR:s svar på kritiken / Krönika: "Hur prioriteras resurserna?" / Medicinsk etik: "Det finns ett uppdämt behov av att föra samtal" / Musik som medicin

Prenumerera