Nyhetsarkiv

”Cancerplanen kan bli ett slag i luften”

Goran-Edbom-2
Han är oroad att den nya organisation för cancervården som Kjell Asplund arbetar med bara blir ett slag i luften utan politisk tyngd. Göran Edbom konstaterar att professionen i dag samarbetar både regionalt och nationellt.

– Nu är det dags att politikerna också gör det. Det krävs en politisk kraftsamling för att förändra cancervården, säger Göran Edbom.

Han menar att landstingen inte längre kan jobba enskilt var för sig. Den lägsta organisationsformen som kan klara nya vårdprogram och behandlingsmetoder är den regionala nivån.


Rädd för revirtänkande


Men Göran Edbom är oroad att revirtänkande och alltför senfärdigt arbete vad det gäller införande av regioner i Sverige hotar arbetet över landstingsgränserna och därmed också en effektiv cancervård.

– Inom professionen finns det redan informella strukturer i cancervården. Vi jobbar både regionalt och nationellt med vårdprogramgrupper, kvalitetsindikatorer och kvalitetsregister Men det finns i dag ingen motsvarighet på det politiska planet, säger han.

Göran Edbom menar att det måste finnas en politisk beslutskraft på regional nivå annars blir Kjell Asplunds arbete med nya regionala cancercentrum ett slag i luften, utan betydelse.

– Utan politisk bärkraft bli en ny cancerorganisation bara en rekommendation, det har vi redan i dag. Ska vi komma vidare krävs att en organisation med tyngd där både politiker, tjänstemän och profession ingår, säger Göran Edbom.

Han menar att det finns två vägar att gå, endera genom att bilda regioner eller genom att flera landsting slå sig samman och bildar kommunalförbund så som de fyras nordligaste landstingen har gjort.

Bristen på onkologer, patologer och röntgenläkare fungerar i dag som stoppklossar i cancervården. Men Göran Edbom tror att en kraftfullare organisation har lättare att hantera dessa flaskhalsar.

– Idag ligger ansvaret på varje enskilt landsting och klinik att klara de olika processerna i cancervården, utan att se till helheten En regional struktur har enklare att kraftsamla för att göra förbättringar och åtgärda brister, säger Göran Edbom.

Han menar också att det är nödvändigt att professionen och politikerna ha en närmare dialog för att cancervården ska fungera.


”Rasande tempo”


Det är viktigt att det arbete som nu pågår ute i regionerna med att planera hur den framtida cancervården ska se ut inte slarvas bort, betonar han.

– Arbetet med med den regionala cancervården sker i ett rasande tempo. Vi får inte låta tidsbrist påverka oss så att vi slarvar bort möjligheterna till ett seriöst arbete, säger Göran Edbom.

Han betonar vikten av förankring och att alla inblandade har möjlighet att påverka en ny cancerorganisation.

– Det får inte bli så att bara klickar i organisationen är initierade, kan påverka och vet vad som sker. Brist på förankring försvårar när beslut ska implementeras. Ett bra förarbete gör att människor känner ansvar när den nya organisationen ska införas, säger Göran Edbom.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera