Nyhetsarkiv

Cancerpatienter vill ha egna vårdcentraler

Katarina Johansson, ordförande för Nätverket mot cancer.

Inför egna vårdcentraler för kroniska cancerpatienter. Det kravet ställer Nätverket mot cancer till Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) på Världscancerdagen idag. 

Nätverket mot cancer, som är en sammanslutning av ett flertal cancerorienterade patientorganisationer uppmärksammar Världscancerdagen med en dag av seminarier och paneldebatter på Karolinska institutet i Solna. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström kommer delta och mötas av ett krav på särskilda cancervårdcentraler.

– Göran Stiernstedt vill ha särskilda äldrevårdscentraler i sin utredning. Det vi vill ha är cancervårdscentraler för de som lever med kronisk cancer. De hör inte hemma på vårdcentraler, men inte heller i den specialiserad vården, säger Katarina Johansson, ordförande i Nätverket mot cancer.

Cancerfallen ökar år för år, och det är en utveckling som väntas fortsätta, mycket beroende på att allt fler också blir allt äldre. Enligt en prognos som Folkhälsomyndigheten och Cancerfonden presenterade i veckan beräknas över 100 000 få en cancerdiagnos år 2040 och att 2040 kommer närmare 640 000 personer leva med en cancerdiagnos som de fått under de senaste tio åren. Man räknar alltså med en dryg fördubbling mot i dag.

Det Nätverket mot cancer vill uppnå är att dessa patienter inte ska behöva gå till vanliga vårdcentraler, dels för att slippa infektionsrisken i ett väntrum men också för att  få den bästa möjliga vården av personal med rätt kompetens. Exempel på sådant som kanske inte upptäcks på en vanlig vårdcentral är hur biverkningar från en underhållsmedicin mot cancer tar sig uttryck,  eller att en tidigare behandling kan ge sena biverkningar.

– Det här blir ju en växande skara, och vi kan inte begära att de ska kunna allting i närvården när det handlar om mer än 200 cancersjukdomar säger Katarina Johansson.

Katarina Johansson anser också att de föreslagna cancervårdcentralerna behöver ha en dygnetruntjour. Cancervårdcentralen skulle i bästa fall kunna vara en trygg hamn för patienterna.

– Det här kan inte bara vara dagtid, utan cancerpatienter ska kunna komma i kontakt dygnet runt och att någon säger ”du får komma nu”, så att man inte sitter i akutens väntrum.

En del av förslaget är också att cancervårdcentralen ska vara välintegrerad med kommunen.

– Så att den som har en dålig dag och inte klarar sig hemma, till exempel inte kan ta hand om sina barn, får hjälp av kommunen via vårdcentralen, säger Katarina Johansson.

Kompetenskraven på personalen på en cancervårdcentral är tydliga.

– Det ska finnas de som vet vad cancer är och som förstår biverkningar. En onkolog måste finnas, och kanske också kirurger som förstår hur det fungerar.

En bild av exakt hur cancervårdcentralerna skulle byggas upp har inte Nätverk mot Cancer ännu. Till exempel om det handlar om att bygga upp helt nya vårdcentraler eller om man kan tänka sig ett system där existerande vårdcentraler cancercertifieras.

– Så långt har vi inte kommit, vi vill diskutera med läkarna själva. Jag kan tänka mig att det redan i dag finns vårdcentraler som vill bli cancervårdcentraler. Det här är ju inget som kommer finnas överallt, men det vore bra om det fanns två eller tre i varje län.

Så återstår då att se vad ministern har att säga om förslaget. Det lär visa sig på eftermiddagen idag.

– Vi hoppas så klart att han säger det är en jättebra idé, säger Katarina Johansson.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera