Nyhetsarkiv

Brittisk studie: fler läkare i ledningen ger bättre vård

Ian Kirkpatrick presenterade resultatet av en ny studie* utförd i Storbritannien, där vårdkvalitet och patientnöjdhet för olika sjukhus jämfördes med andelen läkare i ledningen.

Vårdkvaliteten mättes genom en kombination av kvalitetsrating (enligt inspektionsorganet the Healthcare Commission) och patientmortalitet. Sjukhusen delades in i grupper efter faktorer som storlek, upptagningsområde och populationens ålder.

Genomgående hade sjukhus med en högre andel läkare i styrelse och ledningsgrupp högre vårdkvalitet och patientnöjdhet, oavsett skillnader i storlek och upptagningsområde. Motsvarande samband saknades för en hög andel sjuksköterskor i ledningen.

”Legitima ledare”

Forskarna har försökt kartlägga om det kan röra sig om ett omvänt samband, att läkare hellre söker sig till ledningen i sjukhus som redan har en hög kvalitet. Men genom att följa sjukhusen i tre år kunde forskarna se att det verkar vara ett rakt samband, de sjukhus som tog in fler läkare i högsta ledningen förbättrade sina resultat påföljande år.

Studien ger inte svar på varför läkare i ledningen har positiv inverkan på vårdkvaliteten, men forskarna tror att läkare i ledningen har hög trovärdighet, ses som legitima ledare och är bra på att kommunicera och implementera förändringar.

Enligt Ian Kirkpatrick finns det nu internationellt en konsensus bland forskare och beslutsfattare om att det kliniska ledarskapet behöver förstärkas.

Den europeiska överläkarföreningen AEMH antog en gemensam deklaration om ledarskap, där de bland annat åtar sig att verka för att läkare ska ta på sig ledarskap i alla nivåer inom sjukvården och att ledarskapsutbildning ska ingå i läkares grund-, specialist- och fortbildning.

* Veronesi, Kirkpatrick&Vallascas (2012): Clinicians on the board: Whatdifferencedoes it make? Social Science & Medicine, 77 (2013) 147-155.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera