Nyhetsarkiv

Britta Wallgren prisades för gott ledarskap

Britta Wallgren, narkosläkare och nu landschef för vårdkoncernen Capio, prisades under Läkarförbundets fullmäktigemöte för sitt ledarskap.

Britta Wallgren får Läkarförbundets hederspris 2017 – Läkare som leder, ett pris som är nytt för i år och delades ut under fullmäktigemötet.

– Jättekul och smickrande. Jag tycker att det är roligt att gå till jobbet varje dag och då är det extra kul att få ett pris för något som man tycker om att göra. Men jag hoppas också att det kan inspirera – om vi ska klara resan mot framtidens sjukvård behöver vi många engagerade ledare.

Britta Wallgren

Hon har varit chef i drygt 15 av de 30 år som gått sedan hon tog sin läkarexamen – från läkarchef, via verksamhetschef för anestesi- och intensivvårdskliniken på Capio S:t Göran, till vd-posten på sjukhuset och vidare till landschef för Capio Sverige. Men att hon hamnade där var mer en tillfällighet än ett medvetet val.

– Att bli chef var ingenting som jag funderade på när jag läste medicin. Däremot har jag alltid varit engagerad och velat påverka. Jag började i liten skala, tyckte att det var kul och såg att jag kunde vara med och påverka utvecklingen av verksamheten. Sen var det någon annan som också tyckte att det jag gjorde var bra, säger hon.

Innan dess arbetade hon kliniskt i mer än 15 år och hon menar att det har varit ”en stor fördel att komma inifrån organisationen”. Hon säger också att hon gärna ser att fler läkare engagerar sig på alla olika chefsnivåer, men att det snarare är ett plus än ett måste med läkare som chefer.

– Jag tror att det är väldigt viktigt för de som leder organisationen att både ha en djup kunskap om sin verksamhet och att de är intresserade av att leda den. Men det är inte så att man är en bra ledare bara för att man är läkare, och man behöver inte vara läkare för att vara en bra ledare.

Britta Wallgren beskriver ledarskap som ”kommunikation, kommunikation, kommunikation” och anser att en av de viktigaste delarna för att bli en bra ledare är att ”på ett enkelt sätt kunna förklara komplexa sammanhang”.

Vad anser du är nyckeln till en välfungerande organisation?

– Man måste ha en kultur och värderingar på plats som genomsyrar hela verksamheten. Och man måste ha en tydlig organisation med verksamhetsnära coachande första linjens chefer med tydliga ansvar och mandat som involverar medarbetarna. Dessutom en gemensam målbild, samt en strategi för hur man tar sig till den målbilden. Jag är också en utpräglad teamledare, jag tror att vi är starkare tillsammans, säger hon och fortsätter:

– En bra kultur förutsätter kompetenta medarbetare som trivs på jobbet och som vill vara med och utveckla vården. Det är basen i hela verksamheten. Kvaliteten uppstår inte bakom mitt skrivbord, utan i mötet mellan medarbetare och patienter.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera